Anna Ek Sverigechef SAK

Anna Ek Sverigechef SAK, foto: Malin Hoelstad

SAK satsar på att värva och engagera fler

I år börjar de förändringar som färdplanen Medlemsrörelse 2021 föreslog att införas. Satsning på att värva fler unga medlemmar och nya former för engagemang är några av insatserna. I nästa strategiska plan, från och med 2022, ska medlemsrörelsens roll och funktion tydligt vara med.

– SAK är en ideell förening med medlemmar och det är viktigt att vårda och satsa på den delen av organisationen. Vi tror också att det finns ett engagemang i samhället för de frågor som vi arbetar med, som utbildning och jämställdhet. Biståndsviljan är stor. Vi vill och ska bli bättre på att kunna vara en kanal för allmänhetens engagemang, säger Anna Ek, Sverigechef på SAK.

Föreningsarbetet lyfts nu ut från kommunikationsenheten på SAKs kansli i Stockholm och läggs direkt under Sverigechefen. Ytterligare en person anställs som ska arbeta med medlems- och engagemangsfrågor. Anna Ek berättar om huvuddragen i färdplanen.

– Ett är att vi ska se hur vi kan bli bättre på att värva nya medlemmar, ett annat att göra ett internt arbete i vår organisationskultur så att fler känner att att det finns en plats för dem: unga, kvinnor, personer som inte har så mycket erfarenhet av arbetet med Afghanistan. I konsultationerna med medlemsrörelsen har det kommit fram att vi ibland har utmaningar att våga låta nya idéer ta plats i medlemsrörelsen. Det betyder inte att de aktiviteter vi har i dag är dåliga, utan handlar om att se hur vi kan stärka och komplettera varandra, säger Anna Ek.

En tredje del är att medlemmar ska involveras i opinionsarbete och påverkan. En fjärde del handlar om fler möjligheter att engagera sig. Årsmötet i maj i år fattade beslut om ändrade stadgar som bland annat innebär rösträtt för alla medlemmar på årsmötet (förutsatt att vissa krav vad gäller medlemskapet uppfylls) och möjligheten att engagera sig i temanätverk som komplement till lokalföreningar. 

– Vi vill att unga ska känna sig välkomna i föreningen. En prioritering är unga och studenter. Vi behöver en föryngring i föreningen för att bli långsiktigt hållbara, säger Anna Ek.

Representanter från lokalföreningar, temanätverk, kansli och styrelse kommer att fortsätta träffas i SFK, Samverkan förening-kansli. 

– Det är väldigt roligt att det finns ett så stort engagemang bland medlemmarna, det finns många fantastiska exempel på människor som vill ge sin tid till SAK. Det är peppande att veta att människor i Sverige vill vara med och bidra till vårt arbete genom en mängd aktiviteter, säger Anna Ek.

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Redaktör Afghanistan-nytt

Vill du engagera dig?  Läs mer här.