Shkula Zadran

Shkula Zadran arbetar vid SAKs enhet för påverkansarbete i Kabul.

SAK-medarbetare blir Afghanistans ungdomsrepresentant till FN

Shkula Zadran, 25 år och handläggare inom påverkansarbete på SAKs kontor i Kabul, har utsetts till Afghanistans ungdomsrepresentant i FN.

Varför sökte du det här uppdraget?

– Jag vill uppmärksamma kapaciteten hos unga kvinnor och att vi ska vara delaktiga i det kritiska politiska läget med pågående fredssamtal. Det är väldigt viktigt för mig. Framtiden hör till oss unga, de måste lyssna till oss.

Vad innebär uppdraget?

– Ett av de största uppdragen är att hålla ett tal inför säkerhetsrådet i FN i New York, enligt planen i december. Innan dess ska jag åka runt i Afghanistan och träffa unga människor för att samla in vad som är viktigt för dem och vilka deras röda linjer (linjer som inte får passeras) är. Dem jag inte kan träffa av säkerhetsskäl ska jag hålla virtuella möten med. Jag ska också möta ambassadörer och andra nyckelpersoner som har tillgång till och inflytande över regeringen och fredsprocessen. Därefter ska jag förbereda talet.

Vad vill du säga i talet?

– FN är ansvarigt för fred och ordning i världen. Afghanistan är ett av dess viktigaste uppdrag och jag vill att de ska prioritera Afghanistan och inte lämna oss. Unga måste involveras på alla nivåer i fredsprocessen och de måste lyssna på oss.

– Det internationella samfundet får inte tillåta att Afghanistan villkorslöst lämnas i talibanernas händer. Det skulle ha en negativ påverkan för alla, och särskilt för unga kvinnor, men det skulle också vara negativt för det internationella samfundet.  Jag vill försäkra mig om att fredsförhandlingarna gynnar det afghanska folket, att offren för kriget inte glöms bort och att kvinnors och barns rättigheter liksom yttrandefrihet inte förhandlas bort.

Vad händer efter att du varit i New York?

– Då ska jag framföra hur det internationella samfundet och säkerhetsrådet ser på Afghanistan till människor här. Jag ska vara som en brygga mellan det internationella samfundet och afghanska ungdomar – som en ambassadör. Uppdraget pågår ett år och jag hoppas att nästa års uppdrag också går till en stark kvinna.

Vad tänker du om SAKs arbete?

– SAKs arbete är verkligen uppskattat, efter att under så många år ha kunnat erbjuda så mycket bra arbete i så många sektioner av samhället i en tid när den egna regeringen inte kunnat göra det. Jag är säker på att mitt arbete här hjälpte mig i min ansökan till att bli ungdomsrepresentant.

EVA KELLSTRÖM FROSTE