Bengt Ekman, tf generalsekreterare undertecknar avtal

Här signerar Sida och SAK samförståndsavtalet, representerade av Maria Lundberg, chef för Sidas Afghanistanenhet och Bengt Ekman vikarierande generalsekreterare på SAK.

SAK blir strategisk partner till Sida

SAK och Sida undertecknar samförståndsavtal som gör Svenska Afghanistankommittén till en strategisk partnerorganisation.

Nyligen undertecknade Svenska Afghanistankommittén (SAK) och Sida ett samförståndsavtal. Avtalet gör SAK till en strategisk partnerorganisation inom Afghanistananslaget. Det bekräftar långsiktigheten i Sidas och SAKs samarbete och är en fortsättning på det arbete som gjorts sedan 2013.

2013 blev Svenska Afghanistankommittén (SAK) prövad och godkänd som ramorganisation till Sida. Genom det har SAK fått anslag från Sida som en del av Sveriges bistånd till Afghanistan.

Sida har slutat att använda uttrycket ”ramorganisation” och i stället infört begreppet strategisk partnerorganisation (SPO) för att beskriva organisationer som har långsiktiga avtal med Sida. Med strategisk partnerorganisation menar Sida en civilsamhällesorganisation de har fördjupat samarbete och långsiktiga avtal om bidrag med.

Samförståndsavtalet tar sin utgångspunkt i långsiktighet, tillit och flexibilitet. Det läggs stor vikt vid dialogen mellan Sida och SAK, och att gemensamt hitta den hantering av Sidas stöd till SAK som ger mest effektiv utveckling i Afghanistan. Tillsammans med Sida ska SAK utveckla våra metoder och finna nya vägar i utvecklingsarbetet.

Exempel på samarbetsområden som ingår i det strategiska partnerskapet:

Systematisk analys, att fördjupa förståelsen av den afghanska kontexten.

Innovation och metodutveckling, att samarbeta kring användning av innovativa arbetsmetoder och lösningar.

Strategisk dialog och kommunikation.

Gemensamt lärande, med särskilt fokus på erfarenheter av att arbeta i konfliktmiljö med allt vad det innebär.

Att SAK blir strategisk partnerorganisation är en viktig bekräftelse på det arbete organisationen gör i Afghanistan, och det har en enorm betydelse att i det arbetet ha ett långsiktigt partnerskap med Sida.