Enayatullah Adel, står framför personer som lyssnar.

Enayatullah Adel, föreningshandläggare i Afghanistankommittén, höll ett föredrag för aktiva medlemmar i Lunds lokalförening.

 

  

Så var lokalföreningens årsmöte i Lund mars 2018

Vi hade 16 deltagare. Föreningshandläggare Enayatullah Adel höll ett föredrag om situationen i Afghanistan och visade bilder från sin senaste resa ditt. Mycket uppskattat! 

Som styrelseledamöter valdes: Inger Blennow (ordf.), Anders Lindholm (sekr.), Hans Svedinger (kassör) och Hanneke Kouwenberg. Till revisorer valdes Claes Berne och Ragnar Hallgren.