Så stärks lokalt fredsarbete

Hur kan vi som arbetar på lokal nivå i Afghanistan bidra till att stärka de lokala förutsättningarna för en långsiktig och hållbar fred?

Den frågan ställde vi under en internationell konferens som SAK arrangerade i Stockholm i december 2018. Konferensen samlade experter med olika erfarenhet från arbete med fred och utveckling i Afghanistan. I den här filmen har vi samlat några av de viktiga budskap som framfördes.