Roya Nazari vill bli fysioterapeut och hjälpa kvinnor

Roya Nazari vet att många kvinnor lider av bristen på fysioterapi, och efter utbildningen vill hon återvända hem och hjälpa dem. Foto: Bashir Ahmad Fayaz, SAKs regionkommunikatör i Mazar-e Sharif.

Roya blir fysioterapeut för att hjälpa kvinnor

En stark vilja att hjälpa kvinnor och förebygga funktionsnedsättningar och ett stort intresse för fysioterapi fick Roya Nazari att börja på SAKs utbildning av fysioterapeuter i provinsen Balkh.

Roya Nazari är 25 år, har en son och är från distriktet Nosay Darwaz i provinsen Badakhshan. Där är det brist på fysioterapeuter (på svenska även sjukgymnast) och långa avstånd till närmaste fysioterapeut.

I höstas tog hon ett nytt steg när hon blev en av de 49 studenter (24 män och 25 kvinnor) som påbörjade ett tre år långt  fysioterapiprogram i Mazar-e Sharif i provinsen Balkh. Det är andra gången som den treåriga utbildningen startar där. Eleverna kommer från åtta provinser.

– Distriktet där jag bor ligger avlägset och vi måste resa minst 30 timmar för att nå provinsens center. Människorna i vårt distrikt har inte tillgång till fysioterapi, de vet inte ens vad det är. Kvinnor lider också av det och ibland drabbas de av funktionsnedsättning på grund av bristen på fysioterapi, berättar Roya Nazari.

Royas drikraft är att hon vill hjälpa kvinnor 

Hennes far och hennes man stödjer henne och har uppmuntrat henne att ansöka till utbildningen och sedan påbörja den. Bara att genomföra ansökan innebar stora ansträngningar.

Av säkerhetsskäl var hon tvungen att resa via Tadzjikistan för att kunna komma till provinsen Takhar, där hon kunde genomföra ansökningsprovet. Roya Nazaris drivkraft är att återvända till sitt distrikt och hjälpa människor.

– En av anledningarna till att jag kände mig motiverad att söka det här programmet är de problem som människorna lider av i mitt distrikt, särskilt kvinnor. Jag lovar att jag kommer att återvända och jobba på kliniken i mitt distrikt. Zakia Yama Samadi har 14 års erfarenhet av att arbeta som fysioterapeut och är nu lärare på utbildningen. Hon förklarar varför fysioterapi är så viktigt.

– Bristen på fysioterapeuter är ett av de största problemen i Afghanistan. Både i städer och i avlägsna områden på landsbygden lider människor på grund av det och drabbas av funktionsnedsättningar.

– Fysioterapi kan förebygga många skador i kroppen. Det kan till och med hjälpa mot sjukdomar och förebygga behov av kirurgi om patienten får behandling i tid. Mediciner har ofta biverkningar och fysioterapi är behandling utan medicin.

Ökad medvetenheten är första steget

Att ge avlägsna områden tillgång till fysioterapi innebär en möjlighet att förebygga funktionsnedsättningar. Första steget är att öka medvetenheten om att fysioterapi finns. Många känner inte ens till att den typen av hjälp finns att få och att det kan avhjälpa och förebygga en del fysiska funktionsnedsättningar.

Personer som har fysiska problem kan ha svårt att delta i samhällslivet och tvingas leva isolerade. Det behövs också fysioterapeuter av båda könen för att nå ut till både kvinnor och män.

Exempel på fysiska funktionsnedsättningar som fysioterapeuterna behandlar är effekter av cerebral pares, medfödd höftledsluxation och medfödda deformationer.

Utbildningen är kostnadsfri och innehåller både teori och praktiska övningar. Det ingår också laboratorium, transporter, bibliotek, internet och boende för de studenter som kommer från grannprovinserna.

BASHIR AHMAD FAYAZ

SAKs regionkommunikatör i Mazar-e Sharif