Vattenledning med barn i Rustaq

Rent dricksvatten direkt från vattenledningen kan vara skillnaden på liv och död. Foto: Haji Mohammad

Rent vatten räddar liv

Rent vatten är livsavgörande och en mänsklig rättighet. Ändå var det ingen självklarhet för folket i Rustaq. Med den nya vattenledningen som SAK och lokalbefolkningen byggt ändras det.

Fjorton avlägset belägna byar i det bergiga distriktet Rustaq i Takhar-provinsen har länge fått kämpa hårt för att få tag på vatten (Läs mer om det här). Men i år fick de drygt 3 600 familjer, eller nästan 26 000 människor, som bor i byarna tillgång till det rena dricksvatten de har rätt till.

Stöd från Sida, WFP och givare i Sverige gav rent vatten

2018 påbörjade SAK bygget av en ny vattenledning tillsammans med lokalbefolkningen, med stöd från Sida, World Food Programme och alla de i Sverige som bidrog till SAKs särskilda insamling. Med hjälp av solkraft pumpas nu vattnet från två djupa brunnar genom nedgrävda ledningar till vattenreservoarer vid de 14 olika byarna.

Rent vatten räddar liv

Förut har människorna i byarna varit hänvisade till regnvatten eller små bäckar till olika ändamål som tvätt och ibland även till att dricka. Det har ofta resulterat i spridning av vattenburna sjukdomar, då dricksvattnet inte varit rent. Med den nya vattenledningen kan sjukdomar undvikas och liv räddas.

Vattenledningen var det största projekt SAK genomfört i Takhar och det var möjligt genom gåvor från privatpersoner i Sverige till SAKs specialinsamling och genom stöd från Sida och World Food Programme. 

Läs om invigningen av vattenledningsprojektet här (på engelska).