Photo: Haji Mohammad

Pandemins fjärde våg hotar Afghanistan

Svenska Afghanistankommittén (SAK) arbetar för att möta en ny våg av coronavirus. Sedan smittspridningen blev global har SAK genomfört vaccination av 47263 människor.

Obaidullah Malangyar, 70, boende i distriktet Nirkh i Wardakprovinsen, har blivit intagen på det SAK-drivna covid 19-sjukhuset i provinshuvudstaden Maidan Shahr. Han lider av andnöd och diabetes. Sjukhuset har haft honom intagen i tio dagar och han uppvisar nu förbättringar i sitt hälsotillstånd. Han är tacksam att SAK fortsätter hjälpa afghaner i detta avgörande historiska skede med utbredd fattigdom och svårigheter i landet.

"Om det här sjukhuset inte fanns, skulle jag inte ens ha råd att hyra en bil för att ta mig till Kabul," sade han. “Min syn har försämrats och jag är inte bekant med staden så jag skulle inte veta vart jag skulle gå för att få behandling. Jag hade inget val. Det här sjukhuset är en fantastisk tillgång för vårt folk och vi har blivit väl omhändertagna här."

För närvarande är 17 personer inlagda vid sjukhuset och antalet har ökat de senaste dagarna.

Bibi Haji, 85, en annan patient från Nirkh-distriktet, lider av astma, hosta och högt blodtryck. Hon är nöjd med vården under de fyra dagar hon varit inlagd.

"Vi får medicin och mat här och läkarna tar hand om oss hela tiden," sade hon. "I ett läge när internationellt bistånd stoppats och det är brist på allt har Svenska Afghanistankommittén hjälpt oss mest."

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har coronavirusets deltavariant redan utlöst en fjärde pandemivåg i mellanöstern och Afghanistans grannländer. Utvecklingen oroar hälsovårdsansvariga.

Dr Qudratullah Basirzoi, pediatriker som arbetar vid covid 19-sjukhuset i Maidan Shahr minns SAKs insatser i kampen mot pandemin och varnar för en ny våg av coronavirus i Afghanistan.

"Vårt sjukhus har kunnat tillhandahålla tillräckligt med syre till patienterna under pandemins senaste vågor," sade han. "Antalet inlagda patienter stiger nu och det är en varningssignal. Vi måste vara förberedda och ha åtgärder mot en fjärde våg av viruset i landet."

I samarbete med hälsoministeriet har SAK sedan maj 2020 arbetat med att bekämpa coronaviruset i provinserna Parwan, Kapisa, Panjshir och Wardak, för att hjälpa afghaner att återhämta sig från viruset.

Mohammad Haroon Mudaser, SAKs regionkommunikatör i Wardak