Zainab - förstaklassare

Zainab, förstaklassare i Sare Kanak-skolan.

Över 10 000 flickor går i SAKs skolor i Wardak

I en aktuell SVT-dokumentär om Afghanistan fanns uppgifter om att inga utländskt finansierade flickskolor skulle finnas i Wardak, en av de 14 provinser där SAK arbetar. I slutet av 2019 gick totalt 13 063 barn, varav 10 167 flickor, i våra skolor i Wardak.

Sveriges Television visar en fransk dokumentär med den svenska titeln ”Afghanistans dyrköpta fred”. Filmarna besöker bland annat provinsen Wardak, en av 14 provinser där Svenska Afghanistankommittén arbetar sedan många år, och som till större delen kontrolleras av talibanerna.

På uppdrag av afghanska hälsoministeriet ansvarar vi i Wardak för grundläggande hälsovård, ungefär som ett landsting, inom ramen för det nationella systemet Sehatmandi. Vi utbildar även barnmorskor och arbetar med landsbygdsutveckling i provinsen. Här kan du läsa mer om vårt arbete i Wardak.

I provinsen Wardak hade Svenska Afghanistankommittén i slutet av 2019 totalt 13 063 elever i byskolor, på engelska Community based education (CBE). Av dessa skolelever var 10 167 flickor och 2 896 pojkar. Bland dem fanns 106 flickor på högstadiet motsvarande klass sju till nio. Ett trettiotal tonårstjejer som hoppat av skolan gick i särskild stödundervisning. Övriga flickor gick i skolklasserna ett till sex.

I dokumentären förekom vårt engelska namn på en skylt och uppgifter om att i provinsen Wardak ”alla skolor som finansierats av utländska organisationer har stängts. Det finns bara en enda öppen skola, för barn mellan sju och elva år.”

Denna faktauppgift stämmer alltså inte.

Vår årsrapport för 2019 redovisar bland annat säkerhetsincidenter, bland dem den attack mot en vårdcentral i Wardak i juli då två av våra anställda och en civilperson dödades av afghanska specialstyrkor.

De eskalerande stridigheterna under 2019 mellan regeringsstyrkor och väpnade oppositionsgrupper har drabbat skolor i konfliktområden. Vissa skolor har förstörts och många fler tillfälligt stängts. Fram till oktober 2019 hade drygt 700 skolor i hela landet tvingats stänga på grund av bristande säkerhet. Även SAK-stödda skolor drabbades och utsattes för hot från väpnade motståndsgrupper. Här kan du läsa mer.

Vi har i tidigare årsrapporter redovisat att vi sedan 2016 har behövt stänga ned utbildningsverksamhet – alltså både för flickor, pojkar och vuxna – i mindre delar av Wardak på grund av alltför dålig säkerhet för personal och skolelever. Men vi har fortfarande kvar skolor i åtta av nio distrikt i provinsen, även i områden som helt eller delvis kontrolleras av talibanerna.

En lärare som intervjuas säger att ”Det finns inga flickskolor längre i talibanernas områden. De har förbjudit dem. Det fanns flickskolor, finansierade av en svensk organisation. Men de stängdes av talibanerna.”

Där har alltså läraren i SVT-dokumentären inte hela bilden klar för sig.

Svenska Afghanistankommittén arbetar för att ge civilbefolkningen i landet tillgång till självklara rättigheter som utbildning och sjukvård. Därför är det nödvändigt att vi som organisation är uppmärksam och aldrig accepterar otillbörlig påverkan. Vår organisation måste också alltid förhålla sig neutral i konflikten. Civilbefolkningens rättigheter är det enda vi är lojala med och allt arbete ska mätas med den måttstocken.

I den mån Svenska Afghanistankommittén anpassar insatserna sker det med målet att kunna försäkra människor deras mänskliga rättigheter – och anpassningar måste ligga inom vad som är accepterat av staten och de givare som har ställt sina resurser till förfogande. Vid några tillfällen har till exempel byråd framfört att talibaner har krävt mer undervisning om islam i skolan för att inte stänga ner den, vilket i några fall accepterats när det kunnat ske inom ramen för statens fastlagda läroplan.

Svenska Afghanistankommitténs uppdrag är att ge människor och lokalsamhällen, främst på landsbygden och främst kvinnor, flickor, pojkar och särskilt utsatta grupper möjlighet att delta i samhället och påverka sin utveckling. Vi har gjort detta på plats i Afghanistan sedan 1982. Här kan du läsa mer om vår arbete.


Uppdatering den 12/5:

Faktafelet som texten ovan handlar om fanns i den version som sändes söndagen den 10 maj i SVT kanal 2 kl 22.00 och därefter gick att se på SVT Play fram till tisdagen den 12 maj på eftermiddagen. SVT har sedan dess redigerat sekvensen med faktafel och en korrigerad version visas på Kunskapskanalen 12/5 och 15/5 (båda kl 21.00) samt går att se här fram till november. Titta gärna på dokumentären, den belyser viktiga frågor och dilemman kring en möjlig fredsprocess och vad som står på spel i Afghanistan!