Avgående samt tillträdande ordförande.

Kajsa Johansson och Bengt Ekman. Foto: Jesper Anhede och Eva Kellström Froste/SAK.

Ordförandebyte i förtid

Ett nytt jobb på Sida gjorde det nödvändigt för SAKs ordförande Kajsa Johansson att kliva av i förtid från uppdraget. SAKs årsmöte den 29 maj valdes Bengt Ekman till ny ordförande.

– Det känns väldigt tråkigt. Jag tycker om att avsluta saker, det är mycket som är på gång, som processen med strategiska planen och med medlemsrörelsen. Det är roligt med ett nytt jobb men det känns inte bra att behöva avsluta SAK för tidigt. Jag tänker i längre perioder och kommer gärna tillbaka som aktiv medlem.

Kajsa Johansson ska börja som biståndsråd på svenska ambassaden i Moçambique, vilket innebär att hon är chef för arbetet med biståndet i landet. Hon fick i ett sent skede, strax före årsmötet, besked om att arbetet inte var förenligt med uppdraget som ordförande.

Styrelseledamot sedan 2015

Kajsa Johansson har suttit i styrelsen sedan 2015. Hon tycker att det senaste året har fungerat bra, över förväntan med tanke på att styrelsen inte har träffats fysiskt, men att det varit svårare att nå ända fram med strategiska och ideologiska diskussioner.

– Jag hade hoppats kunna jobba mer med medlemsrörelsen, samtidigt som det hänt mycket eftersom det tillsatts tjänster. Sedan känns det bra att vi under det här året varit engagerade i biståndsdebatten, vi har tagit en bra och relevant roll och breddat den.

Ny ordförande - tidigare vikarierande generalsekreterare

Bengt Ekman, ny ordförande för SAK, har arbetat 37 år på Sida och senast fyra år på Afghanistanenheten. Han satt i SAKs styrelse 2017-2020 och vikarierade i höstas som vikarie för generalsekreterare Andreas Stefansson. Han blev överraskad över frågan eftersom han, liksom Kajsa Johansson själv, räknat med att hon skulle fortsätta i flera år, men det kändes självklart att tacka ja.

–  Vi går det kommande året in i en period av stor osäkerhet: Kommer förhandlingarna om politiska styret leda till något hållbart resultat, kommer våldet som den afghanska befolkningen lider svårt av att fortsätta, kommer de framsteg som gjorts under de senaste åren att kunna bevaras? Och vad betyder alla dessa osäkerheter för SAK?

–   En sak är säker- SAK fortsätter att stödja det afghanska folket. Och vi fortsätter att informera om vad som händer och att driva på svenska regeringen och Sida att ge fortsatt stöd. Vi behöver en stark medlemsrörelse för att kunna göra detta, så det är en viktig fråga att fortsatt utveckla.

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Etiketter

SAK