Flickor vid brunn

Den nya skolan i Bishkan är ännu inte målad. Men brunnen fungerar som den ska. | Foto: Björn Lindh

Lärarna är bra och vi och vi känner oss trygga på den här skolan, säger Munija, med vännen Rowaid i bakgrunden. | Foto: Björn Lindh

Nya skolor minskar trängseln

Jag skulle förstås ha kommit en månad senare. Då skulle de båda nybyggda flickskolorna varit nymålade och fina. Nu ser de ärligt talat ganska trista ut, med sina grå cementväggar.

Men i Afghanistan har man inte råd att vara bortskämd. Behovet av skolbyggnader är stort, och så fort byggnaden går att använda tas den i bruk. Man har inte tid att vänta på målning.

-Vi har bra lärare och vi känner oss trygga här, säger Munija, 14 år, elev på skolan i byn Bishkan.

Bishkan finner man i norra delen av nordliga provinsen Takhar. Skolan som invigdes under våren har 483 elever, 16 lärare – alla kvinnor – och en manlig rektor. Svenska Afghanistankommittén har ansvarat för bygget av skolan, med finansiering från den brittiska organisationen Afghan Connection.

-Den tidigare skolan delade vi med pojkarna, men i olika skift. Det var trångt och vi hade lektioner utomhus. Om det regnat och var blött på marken fanns det lärare som inte ville gå till arbetet, berättar Munija.

Bishkan ligger i ett jordbruksområde. På fält och böljande kullar skördas vete för hand. Det är också ett mycket fattigt område, där möjligheten till utbildning är en viktig faktor för att hitta vägar ut ur fattigdomen.

Säkerhetsläget har faktiskt förbättrats i denna del av provinsen. För ett år sedan hade jag inte fått tillstånd att göra den här resan. Talibanerna kontrollerade områden kring vägen upp mot Bishkan.

Nästa nybygge jag besöker ligger också i Takhar, i den idylliska Warsajdalen. Här var jag för ungefär ett år sedan när man just börjat gräva grunden. Nu står skolan färdig; en tvåvåningsbyggnad där 563 flickor studerar.

Flickorna gick då på samma skola som pojkarna; flickorna på morgonen och pojkarna på eftermiddagen. Eleverna fick tränga ihop sig för att få plats i klassrummen, och vissa hade lektioner i tält. I den nya skolan har man fortfarande två skift, men man behöver inte trängas längre eftersom flickor och pojkar delat på sig.

-Vi är tacksamma för stödet från SAK och Afghan Connection. Om en månad när det är skollov ska vi måla byggnaden. Men vi skulle också behöva hitta pengar för att lägga in ett riktigt stengolv. Det dammar när eleverna går på den nakna cementen, säger Naqibullah, som är assisterande rektor.

Sett med europeiska ögon kan den strikta uppdelningen mellan flickor och pojkar synas lite märklig. Runt skolan i Bishkan löper dessutom en rejäl mur, som motiveras med att flickorna behöver skyddas.

-Till den förra skolan kom det ibland pojkar, säger Munija

Den hårda uppdelningen mellan män och kvinnor som finns i Afghanistan är knappast till fördel för samhället, och särskilt inte för kvinnorna som stängs inne och får ett mycket begränsat utrymme i yrkesliv och samhällsliv. Mer blandade skolor skulle kunna bidra till en förändring.

Abdul Malik som är rektor på skolan i Bishkan säger att han personligen inte har något emot skolor där könen blandas. Men människor i byarna runt omkring vill inte ha blandade skolor, och skulle i så fall inte låta flickorna gå i skolan.

-Redan i dag har vi problem med att flickor i de högre årskurserna gifter sig och sedan inte får tillåtelse av mannens familj att fortsätta skolan, säger Abdul Malik.

Etiketter

Utbildning