Nybyggd skola i Zadran

Nu har byn fått en ordentlig skolbyggnad med en mur runt skolan och barnen känner sig tryggare. Foto: SAK

Ny skolbyggnad gav studiero

I Afghanistan-nytt nr 3, 2018 skrev vi om ett skolbygge som gav framtidshopp. Så här gick det sedan.

Barnen i byn Zadran fruktade för sina liv när de gick i skolan utomhus samtidigt som striderna pågick alldeles i närheten. Nu har de fått en skolbyggnad – och därmed studiero.

Zadran ligger i provinsen Baghlan. 2018 stred talibaner mot regeringstrupper i närheten. Ingen familj kände sig säker. Barnen hade lektioner utomhus eller i tält. De berättade om skräcken de bar på. De önskade sig en skolbyggnad inhägnad av starka murar.

Strider hindrade studier - flickor särskilt drabbade

På grund av de ständiga striderna var det svårt för byborna att få hjälp med skolbygget. Regeringen kunde inte hjälpa dem, inte heller internationella organisationer. Flickor drabbades särskilt hårt eftersom få flickor tilläts studera under de farliga omständigheterna. SAK beslutade sig därför för att bygga en skola, trots svårigheterna. De första spadtagen togs i juni 2018 och skolan var färdigbyggd i slutet av det året. Nu kan alla barn, flickor och pojkar, gå i skolan inomhus.

Byn är numer helt under talibanernas kontroll. Kriget pågår längre bort från byn. Skolan drivs av SAK.

Ny skola ger studiero

– Jag var rädd för kriget och jag hade svårt att lära mig något på lektionerna. Jag är väldigt glad nu och tar till mig undervisningen mycket bättre, berättar Malalai, en av eleverna i skolan.

Mashoom Khan, byäldste i Zadran, berättar:

– Nu när skolbyggnaden står klar är våra döttrar säkra och vårt folk lyckliga. 293 elever går i skolan, 190 pojkar och 103 flickor. Det finns sex klassrum i skolan, två kontorsrum, ett förråd för skolböcker, tio moderna toaletter, ett vaktrum, en mur runt skolan och en brunn för att förse eleverna med rent dricksvatten.

QUDRATULLAH ATTAYE
SAKS regionkommunikatör i Taloqan

Läs mer om hur det började, i Afghanistan-nytt nr 3, 2018