En flickskola tvingas på grund av platsbrist hålla en del lektioner i den gamla skolan, som förstördes vid en attack. Foto: Rafaela Persson

Ny rapport: Svenskstödda skolor i skottlinjen i försämrat säkerhetsläge i Afghanistan

Human Rights Watch och The Intercept pekar ut CIA-stödda miliser i Afghanistan som ansvariga för dödliga attacker mot bl a Svenska Afghanistankommittén, SAK. I år fram till oktober har SAK utsatts för 51 säkerhetsincidenter, med tre dödade anställda vid två attacker. En ny rapport visar hur SAKs skolor påverkas av räderna: 2018 tvingades mer än 280 skolklasser med uppemot 6 900 elever att stänga.

En rapport från den internationella människorättsorganisationen Human Rights Watch, HRW pekar ut CIA-stödd nationell militär som ansvarig för det ökade våldet mot civila och biståndsorganisationer i Afghanistan. Även den granskande nättidningen The Intercept skriver i en artikel att en nationell elittrupp, NDS 01, var ansvarig för ett angrepp i mars i provinsen Wardak mot en SAK-klinik då en anställd dödades. I juli dödades två anställda vid en annan SAK-klinik i Wardak som afghanska säkerhetsstyrkor tros ha legat bakom.

– När vårt arbete för att hjälpa de mest utsatta i Afghanistan utsätts för attacker så protesterar vi gentemot afghanska myndigheter. Vår oro över att parterna i konflikten inte respekterar internationell humanitär rätt har vi också uttryckt till FN, Natoinsatsen Resolute Support Mission där Sverige deltar och svenska Utrikesdepartementet, säger Andreas Stefansson, generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén.

I provinsen Wardak strax söder om huvudstaden har Svenska Afghanistankommittén drabbats av 20 säkerhetsincidenter mellan januari och oktober. I hela landet och inom all verksamhet registrerade SAK totalt 51 säkerhetsincidenter.

– Att kunna läsa och skriva är en av de viktigaste faktorerna bakom framsteg inom hälsa, försörjning och inflytande. Vi har tagit fram en ny egen rapport som visar att enbart inom vår utbildningsverksamhet drabbades vi 2018 av 15 säkerhetsrelaterade incidenter och under det första halvåret 2019 har 11 incidenter inträffat. 282 klasser tvingades hålla stängt förra året, vilket drabbade 6 870 elever, säger Andreas Stefansson.

Enligt SAK-rapporten finns de ansvariga bland talibaner, IS/daesh, lokala krigsherrar, afghansk militär, den lokala polisen eller kriminella grupper. Värst drabbade provinser är Wardak, Ghazni, Paktika, Kunduz och Baghlan.

Exempel på rapporterade incidenter mot SAKs utbildningsverksamhet

  • Väpnade motståndsgrupper riktade hot mot skolor och personal vilket tvingar SAK att hålla skolor stängda. Hot mot flickors utbildning är vanligare.
  • Väpnade oppositionsgrupper kidnappar lärare eller utkräver skatt på anställda inom utbildningsprogrammets löner.
  • Afghansk militär ockuperar skolbyggnad och använder som skydd från strider vilket leder till skador på byggnaden och att skolan stängs.
  • Afghansk militär arresterar utan förklaring lärarutbildare och fältpersonal.
  • Skola tvingas hålla stängt på grund av strider mellan afghansk militär och beväpnade oppositionsgrupper i skolans närhet. Strider orsakar även internflykt så att barn uteblir från utbildningen.

Svenska Afghanistankommitténs skolor och elever drabbas av konflikten

  • Under 2018 var 322 av SAKs skolklasser utsatta för säkerhetsrelaterade problem. 282 klasser har tvingats hålla stängt under året, vilket har drabbat 6 870 elever.
  • Sammanlagt har 462 av SAKs skolklasser drabbats av säkerhetsrelaterade problem de senaste fem åren, 447 klasser har hållits stängda vid minst ett tillfälle, vilket har drabbat 8 494 elever.
  • Under 2018 dödades 3 lärare i SAKs skolor, 1 lärare skadades och 3 lärare hotades.
  • Under 2018 dödades 6 elever som gick i SAKs skolor och 8 elever skadades.

– Svenska Afghanistankommittén är emot USA:s terroristbekämpande insatser, som går under namnet Operation Freedom Sentinel (OFS), eftersom krigföringen resulterar i stora antal civila offer, bryter mot internationell humanitär rätt och göder fortsatt missnöje, uppror och våld.

– Vi stödjer Human Rights Watch rekommendationer att krigets lagar måste följas av parterna i konflikten och att alla krigsförbrytelser måste utredas, säger Andreas Stefansson, generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén.

Läs rapporten om hur vår utbildningsverksamhet drabbas

Andreas Stefanssons blogg: Sverige måste ta ställning för skydd av civila i Afghanistan 

Svenska  Afghanistankommitténs åtta krav på de militära insatserna i Afghanistan