Madeleine Jufors | Foto: Haji Mohammed

Ny chef i Afghanistan

Madeleine Jufors är SAKs landchef i Afghanistan sedan i somras.

Nu har du hunnit vara på plats en tid. Vad är din känsla?

– Det känns väldigt bra. Jag har lång erfarenhet av att vara chef och ledare, dock begränsad erfarenhet av utvecklingsbistånd. Men jag har mötts av stor vänlighet, alla ställer upp och hjälper mig där jag har brister. Jag också hunnit upptäcka att det är mycket jobb. En av dagarna när jag lämnade kontoret hade jag 99 mejl som jag fortfarande inte hade hunnit titta på. Du har precis gjort ditt första fältbesök.

Vad har du fått för intryck av verksamheten?

– Jag blev oerhört imponerad av det jag såg. Jag hann besöka verksamheter som har med sjukvård och rehabilitering av personer med funktionsnedsättning att göra, till exempel en protesverkstad. Det bästa tecknet på att det fungerade var stoltheten hos dem som arbetar för oss, liksom stoltheten över den egna personalen hos chefen på kontoret i Jalalabad. Sådant skulle vi behöva mer av i Sverige.

Har du hunnit upptäcka något speciellt du vill ta tag i?

– Jämställdhetsfrågor behöver prioriteras ännu mer, kvinnor här behandlas som andra klassens medborgare. Jag har en viss inblick eftersom jag under en tid var jämställdhetsrådgivare åt de svenska trupperna i Afghanistan. Inom biståndsverksamheten är det viktigt att satsa på flickors utbildning. Kan man inte ens läsa är det förstås svårt att ta reda på vilka rättigheter man har. Säkerhetsfrågorna är också viktiga. Läget är oroligt och vi måste ha tillgång till pålitlig information. Korruption är ett annat område som måste ligga högt uppe på prioriteringslistan. Vi arbetar i ett land där korruptionen är utbredd, men SAK har rykte om sig att vara en okorrumperad organisation – och så ska det förbli