Tre afghanska skolflickor | Foto: Lasse Bengtsson

Nu kan fler unga kvinnor avsluta sin utbildning

Ny väg tillbaka till utbildning för flickor och kvinnor som fallit ur skolsystemet.

För första gången har 45 kvinnor avslutat 12:e och sista steget (≈gymnasieexamen) av sina studier via SAK-stöttade coaching program som ger flickor och kvinnor som fallit ur skolsystemet en ny möjlighet till utbildning.

Under 2014 introducerades coaching programmet som ett pilotprojekt med 28 klasser. SAKs coaching program skapades för att ge kvinnor och flickor som fallit ur skolsystemet en ny möjlighet att avsluta sina studier. SAK anser att flickor i alla åldrar har rätt till utbildning, därför har projektet varit en viktig satsning för oss då det är väldigt vanligt att flickor inte får möjlighet att avsluta sin studier i Afghanistan.

Trots att flickors utbildning har blivit mer och mer efterfrågad råder det ett glapp mellan föräldrarnas önskan – att deras döttrar ska avsluta grundskolan – och vad som ofta i praktiken sker efter 6:e klass. Anledningen till att flickor och kvinnor ofta lämnar skolan är att de flyttar eller gifter sig och skaffar barn. Efter det anses det varken nödvändigt eller passande för afghanska flickor att gå i skolan.

Därför har vi möjliggjort för undervisning i hemmet för gifta kvinnor så att de endast behöver besöka skolan för att skriva prov. På så vis har utbildning möjliggjorts även för flickor och kvinnor från konservativa familjer och familjer som bor avlägset.

Det visade sig att de äldre eleverna ofta tog sig igenom läroplanen snabbare än eleverna i den ordinarie skolverksamheten. Därför delades programmet upp 2015 mellan coaching klasser och Accelerated Learning Classes (ALC). Nu är det möjligt för äldre elever att arbeta ikapp sina jämnåriga och sedan återuppta sin utbildning i det ordinarie skolsystemet.

Projektet har visat goda resultat, så under 2016 kommer SAK expandera projektet till Ghazni, Kunduz och Jalalabad. I år kommer 447 flickor och kvinnor i avlägsna och utsatta delar av Afghanistan därmed ha möjlighet att återuppta sina studier genom coaching programmet och ALC-klasser.   

Etiketter

Utbildning