Läraren Fatema Ismaili och eleven Faranaz Anwari har fortsatt sprida kunskap  om mens även efter projektet. Foto: Bashir Ahmad Fayaz

” Nu är det inte längre skamligt med mens”

Faranaz Anwari är glad över att hon deltog i SAKs mensprojekt. Medvetenheten har ökat och skammen minskat.

Mensprojektet gick ut på att bryta tabut kring mens och öka kunskapen bland flickor. I projektet ingick att bygga toaletter, sprida information, utbildalärare och öka kunskapen om mens i flera skolor i norra Afghanistan.

Afghanistan-nytt skrev om projektet och Faranaz Anwari i nr 1/2019. 

Faranaz Anwari går nu i tolfte klass i skolan Rabat-i-Balkh i Balkh-distriktet. Hon ska ta examen i slutet av året. Hon kommer ihåg när hon fick frågan om hon ville vara en del av SAKs mensprojekt.

Sprider kunskap

Före projektet var det förknippat med skam att prata om mens med varandra. Men när flickorna deltagit i projektet blev det ett vanligt samtalsämne bland tjejerna. Faranaz har fortsatt att sprida kunskap om menstruation bland flickor i skolan, vänner och  familjerna i byn.

– Jag har aldrig upphört med att sprida kunskap och medvetenhet. Nu är det inte längre förknippat med skam bland flickorna. Jag spred också kunskap och  medvetenhet till mina vänner och släktingar. I början när jag pratade om det blev de chockerade, men steg för steg blev det mer normalt och naturligt för dem.

Fatema Ismaili, lärare i skolan, håller med Faranaz om att medvetenheten
ökat och skammen minskat.

Kom inte till skolan

– Före projektet noterade jag att flickorna inte kom till skolan när de hade mens, men efter projektet ökade medvetenheten. De är inte blyga längre och de vet hur de ska sköta hygienen under menstruationen. Vi har genomfört  informationspass i klassrummen för att öka kunskapen.

Projektet finansierades av Postkodlotteriet och pågick under tre år, 2016–2018. Numer är undervisning om menshälsa integrerat i utbildning av lärare och studenter i de berörda provinserna.

BASHIR AHMAD FAYAZ

SAKs regionkommunikatör i Mazar-e Sharif