International Criminal Court, ICC, har sitt säte i Haag i Nederländerna. Foto: CC BY-NC 2.0

När USA vill tysta ICC behövs våra röster som stöd

Nu när Internationella brottmålsdomstolen återigen börjat utreda misstänkta krigsbrott av amerikanska trupper i Afghanistan har president Donald Trump utfärdat sanktioner mot domstolens personal och alla som samarbetar. Med detta agerande underminerar USA den humanitära rätten och möjligheterna till ansvarsutkrävande för det afghanska folket, bloggar generalsekreterare Andreas Stefansson.

Svenska Afghanistankommittén har många gånger påtalat den stora utsatthet som civila har i Afghanistan, där brott mot den internationella humanitära rätten fortsätter att begås av konfliktens alla parter. Vi har också varit direkt drabbade av attacker och vet hur förödande det är för Afghanistans fortsatta uppbyggnad.

När chefsåklagare Fatou Besouda på den Internationella brottmålsdomstolen (ICC) ansökte om att inleda en utredning av krigsbrott i Afghanistan 2017, tändes ett hopp bland Afghanistans befolkning. De som under årtionden systematiskt har brutit mot krigets lagar skulle nu ställas till svars. Föremål för utredningen var såväl Afghanistans militär och talibaner som amerikanska styrkor.  

Förra året lades dock ansökan ned. ICC menade att förutsättningarna för att utreda brotten saknades. Vittnesmål som omfattade miljontals offer i Afghanistan avfärdades. Beskedet kom strax efter att USA hade hotat med att neka chefsåklagaren, och hennes team, visum till USA om inte deras ansökan om att utreda krigsbrott i Afghanistan stoppades. Vi på Svenska Afghanistankommittén förfärades då av beskedet och frågade var den internationella rösten för den humanitära rätten hade tagit vägen.

Förra veckan skärpte USA tonen mot Internationella brottmålsdomstolen ytterligare efter besked om att utredningen i Afghanistan ska tas upp igen. Donald Trump utfärdade en verkställande order som möjliggör sanktioner och visumrestriktioner för både ICC:s personal, deras familjer och alla som samarbetar med dem i utredningen av amerikanska styrkor.

Detta utgör ett sorgligt steg bakåt för det internationella samarbetet för mänskliga rättigheter. Jag välkomnar att Sverige och EU denna gång har varit tydliga i sitt stöd för Internationella brottmålsdomstolen. Deras röster behövs som stöd för dem som hoppats på att få upprättelse efter årtionden av krig, men som nu riskerar att hotas till tystnad.

ICC motarbetar inte ”frihetens försvarare”, som den amerikanske utrikesministern Mike Pompeo påstår – tvärtom så motarbetar domstolen tortyr, attacker mot civila och utomrättsliga avrättningar! Genom sitt utspel underminerar USA den humanitära rätten och möjligheter till ansvarsutkrävande för det afghanska folket.

Läs mer om vad SAK har sagt om ICC:s utredning här: