Elias Daei, Freshta Kohistani, Malalai Maiwand, Yousuf Rasheed

Journalisten Elias Daei, kvinnorättsaktivisten Freshta Kohistani, journalisten Malalai Maiwand och valobservatören Yousuf Rasheed är några av de som dödats.  

Mord och hot tystar viktiga röster i Afghanistan

Samtidigt som fredssamtal pågår i Doha har vi sett en oroväckande ökning av antalet attacker riktade mot bland annat journalister, människorättsaktivister, politiker och religiösa ledare i Afghanistan. Våldet är ett direkt hot mot demokratin och den positiva utveckling som skett i landet, skriver generalsekreterare Andreas Stefansson.

Sedan november har fyra journalister dödats. I december sköts en valobservatör ihjäl. För två veckor sedan mördades två kvinnliga domare som jobbade för Högsta domstolen i ett av Kabuls säkraste områden. Listan över offer är långt längre än så. Flera av dem är kvinnor som blivit måltavlor för att de kampanjat för jämlikhet eller för att de vågat ta plats i arbetslivet, inom statsförvaltningen eller i politiken.

Avrättningarna sker mitt på blanka dagen och oftast rör det sig om skjutningar eller hemmabyggda bomber som detoneras under de fordon offren färdas i. I de flesta fallen har ingen grupp tagit på sig ansvaret för dåden.

Attackerna är inte bara tragedier för de individer och familjer som drabbas. De skadar också Afghanistans sköra demokrati. De är ett steg bakåt i den positiva utveckling som skett i landet de senaste två decennierna, som har lett till fria och oberoende medier, ett växande civilsamhälle och kvinnors ökade deltagande i det offentliga rummet.

Journalister lämnar landet

En av de stora landvinningarna inom landets demokratiska utveckling är den som gjorts av afghanska journalister. Jämfört med sina kollegor i många andra länder i regionen är den afghanska presskåren ovanligt fri att granska makthavare och utbudet av nyhetsmedier är stort och mångfasetterat. Men nu nås vi av rapporter om att flera profilerade journalister har lämnat landet efter att de mordhotats och andra har lagt pennan på hyllan. Att journalister mördas och tystas måste få ett slut då en fri och oberoende press är avgörande för att Afghanistan ska kunna fortsätta utvecklas, bort från våld och fattigdom.

Attackerna sker trots att fredssamtal mellan talibanerna och den afghanska regeringen har inletts i Doha, en process som vid sin start väckte optimism och framtidstro hos det afghanska folket. Nu skapar det ökade våldet rädsla och uppgivenhet. Om den sköra fredsprocessen ska lyckas på lång sikt är det viktigt att befolkningen får komma till tals, både kvinnor och män, och att de som kämpar för att mänskliga rättigheter ska respekteras vågar stå upp mot förtryck. Det krävs att fri media kan rapportera oberoende så att information om processen når det afghanska folket.

Civilsamhället måste skyddas

För att det hopp som väckts inte ska släckas måste våldet få ett slut och de ansvariga ställas till svars. Nu krävs det krafttag för att skydda utsatta grupper från våld och riktade attacker. Ytterst ansvarig är såklart den afghanska staten. Ett vapenstillestånd måste prioriteras i fredssamtalen.

Men det behövs också internationellt stöd. Civilsamhället står ofta ensamma i att hantera hot och våld. Där kan internationella aktörer bidra med finansiering, kunskap och skydd. När viktiga röster i Afghanistan tystas, har vi alla ett ansvar att tala å deras vägnar och stå upp för den afghanska befolkningens rätt att leva i fred.