Eva Kellström Froste, redaktör för Afghanistan-nytt. Foto: Malin Hoelstad

Modiga människor försvarar framstegen

Intro│ De nyheter som når oss från Afghanistan är nästan alltid väldigt negativa. Det är bombdåd, riktade attacker, terrorism och ökad fattigdom. Men det finns ju så mycket annat att berätta om Afghanistan, och som redaktör anstränger jag mig för att hitta även de goda nyheterna. Det hör till nyhetsvärderingens logik att negativa nyheter har lättare att nå ut än neutrala eller positiva, men det betyder ju inte att de inte finns.

Fast till det här numret var det ovanligt svårt att få till en mix. När jag skulle sätta ihop nyhetsuppslaget upptäckte jag att jag tog upp den ena negativa nyheten efter den andra.

Förvisso ser det ut som att färre civila miste livet i konflikten förra året jämfört med föregående år. Men samtidigt är det tydligt att de krigförande parterna inte trappat ner våldet trots att talibanerna och regeringen kommit överens om att inleda fredssamtal. Dessutom ökar antalet våldsdåd som ingen tar på sig, och detta gäller också de riktade attackerna vilket sprider skräck.

Humanitärt katastrofläge

Trippeln covid, klimatförändringar och krig skickar in Afghanistan i humanitärt katastrofläge, varnar International Rescue Committee. Det går inte att blunda för att det är mycket som ser mörkt ut. Men man får också komma ihåg att vrida på huvudet och titta åt fler håll. Negativa nyheter sticker ut, positiva nyheter syns inte alltid eftersom de ofta handlar om utveckling som sker under lång tid.

I detta nummer kan vi presentera personer som är en del av det positiva förändringsarbete som också pågått och pågår i Afghanistan.

Afghanistan-nytt har till exempel träffat två av de unga människor som är måltavlor för den senaste tidens ökande antal hot och riktade attacker. De lever farligt, och de är rädda, men samtidigt så otroligt modiga och beredda att försvara sina rättigheter. Vanliga afghaner berättar om sin önskan att barnen ska slippa växa upp med krig, som de har gjort – och att de framsteg som gjorts inte ska offras under fredsförhandlingarna.

Tjejer som trotsar normerna

Det finns också människor som Farzana, en förebild i sin by. Samtidigt som hon läser vidare till lärare ser hon till att fler flickor än hon går klart skolan. Vi har de unga tjejerna som trotsar normerna, dansar breakdance och siktar på OS, och tjejerna som bygger robotar.

De kanske inte hamnar i nyhetsflödet, men de finns där, samtidigt, i trots mot det mörka, och de behöver vår uppmärksamhet. 

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Redaktör Afghanistan-nytt