Byskola i Chaar Misra utanför Jalalabad | Foto: Malin Hoelstad

Menstruation hindrar skolgång

Stor satsning på toaletter och kunskap om mens ska förhindra att flickor i puberteten inte lämnar skolan.

I Afghanistan är menstruation ett tabubelagt ämne som omges av myter, felaktig information och ses som skamligt snarare än en naturlig del av livet. Därför är det ganska vanligt att unga kvinnor inte kommer till skolan under mensen eller avbryter sin skolgång i och med sin första menstruation.

På skolorna finns det sällan toaletter eller badrum där flickor och lärare kan tvätta sig, byta mensskydd och känna sig trygga.

För att se till att unga kvinnor kan fullfölja sin utbildning kommer vi att inleda ett nytt projekt som dels kommer gå ut på att utbilda lärare och informera elever om menstruation, dels se till att skolor har hygieniska och trygga toaletter och badrum för att unga kvinnor ska kunna fortsätta gå i skolan även efter att de kommit in i puberteten.

Vi kan genomföra projektet tack vare ett projektbidrag på sju miljoner från PostkodLotteriet. Vi vill därför rikta ett stort tack till Postkodlotteriet och alla lottköpare som gjort detta möjligt!