Flickorna håller upp bokstäverna MHM som står för Menstrual Hygiene Management. Tack vare projektet kan de gå till skolan när de har mens och delta i undervisningen. Foto: Huma Sultani 

Mensprojektet får fler flickor i skolan

Frågan om mens är fortfarande tabubelagd på många platser i världen, inte minst i Afghanistan. Brist på toaletter och kunskap gör att många flickor stannar hemma när de har mens, varför de missar skolan. Men Faranaz Anwari, 15, tänker ändra på det.

Faranaz Anwari går i skola ute på landsbygden söder om Mazar-e-Sharif i provinsen Balkh. Säkerhetsläget kring skolan är osäkert så hon har tagit sig till Mazar-e-Sharif för att ge intervjuer om det projekt kring menstruation som hon deltar i. Projektet finansieras av Svenska Afghanistankommittén (SAK).

”Mens är inte tabu längre, nu har vi kunskap och förstår att vi är som alla andra tjejer och kvinnor” - Faranaz Anwari, som arbetar med att sprida kunskap om projektet.

Faranaz har bestämt sig för att hjälpa SAK att sprida kunskap om mens, bland annat i lokalradion. Hon vill vara med och hjälpa till att bryta de tabun som finns kring mensfrågan i Afghanistan. Hon har med sig sin lärare, Fatema Ismaili.

Faranaz berättar att innan mensprojektet startade i skolan var alla blyga och tyckte att det var pinsamt att prata om menstruation. Det var ingen som vågade fråga om hjälp om det behövdes. Nu hjälps vi åt att ge mensskydd till varandra om någon glömt sina hemma.

Vi är jätteglada för att vi har fått en toalett vi kan gå in på och byta om. Tidigare gick vi hem i stället och stannade där. Mens är inte tabu längre, nu har vi kunskap och förstår att vi är som alla andra tjejer och kvinnor, säger Faranaz.

Inför att projektet skulle starta samlade lärarna elevernas mammor för att berätta om projektet. Mammorna fick dela med sig av sina synpunkter och ställa frågor.

Mensprojektet har höjt närvaron bland flickorna i skolan. Föräldrarna är nyfikna och vi ser hur attityderna till mens och skolgång har ändrats. De har ett större förtroende för oss och studenterna känner sig fria att komma till skolan. Mensprojektet borde spridas till hela Afghanistan, säger Fatema.

I Faranaz skola går cirka 800 flickor, från första klass till sista året på gymnasiet. Ramiz Yousufi, som arbetar med projektet på SAK, besöker ofta skolan. Han säger att han möts med stora leenden. I början trodde skolans rektor att Ramiz var toalettreparatör. Han fick förklara att han som man också kunde arbeta med menshälsa.

Jag sa att jag har en mamma och systrar. Alla behöver den här kunskapen, säger Ramiz. Till en början ville flera rektorer prioritera fler klassrum före toaletter, men när Ramiz besökte skolor som ingick i projektet frågade han rektorerna om de också hade döttrar.

Han frågade om de vill att menstruation skulle hindra döttrarna från att gå i skolan och skaffa sig en utbildning. Det brukar inte ta lång tid att övertyga dem om varför mensprojektet behövs. Sen ringer de hela tiden och frågar när vi kommer på besök nästa gång, säger Ramiz.

Förutom att dela ut mensskydd sätter Ramiz och hans kollegor även upp affischer som ett komplement till den information som ges i klassrummen. De ser även efter så att alla toaletter fungerar som de ska och har installerats rätt. Toaletterna ska ha rinnande vatten och en dörr som går att stänga ordentligt.

Tack vare mensprojektet finns det nu mensundervisning i skolorna och det ställs frågor om menstruation i examensprovet i biologi, som alla elever från femte till sista klass gör varje termin.

TEXT & FOTO: Anna Ek Pressekreterare