Den här dagen föreläser Arya Faroqi för en grupp lärare som i sin tur ska informera skolflickorna om hur de ska sköta sin menstruation. Ämnet är mycket känsligt och ingen av lärarna vill låta sig intervjuas. | Foto: Björn Lindh

Arya Faroqi | Foto: Björn Lindh

Mens – ett tabubelagt ämne och ett hinder för flickors skolgång

Om man över huvud taget talar om mens i Afghanistan, flickor emellan, så viskar man. Men nu ska SAK hjälpa 7 000 flickor i skolåldern att lära sig att hantera sin menstruation. Dessutom ska de få tillgång till hygieniska toaletter på skolorna.

- Lärarna saknar kunskap om mens och vill inte heller prata om en så känslig fråga med eleverna. När flickorna har mens brukar de stanna hemma från skolan och riskerar att komma efter i skolarbetet, förklarar Arya Faroqi, som nyligen anställts av SAK för att mobilisera människor lokalt för det nya projektet för menstruationshygien.

Den här dagen håller hon en utbildning för lärare i distriktet Feroz Nakhchir i provinsen Samangan. Att det kommer en utländsk man på besök för att titta på verksamheten väcker förstås uppmärksamhet. Dels för att Feroz Nakhchir fram till alldeles nyligen var ett område som ingen utlänning kunde besöka av säkerhetsskäl. Men i ännu högre utsträckning för att detta är ett projekt som handlar om ett tabubelagt ämne, som ingen man förväntas prata med kvinnor om. De lärare som deltar på utbildningen är ordentligt övertäckta, och ingen vill låta sig bli intervjuad.

Arya Faroqi visar planscher som informerar om hur man sköter sin hygien och hur man tar hand om bindor. Lärarna utbildas för att de sin tur ska föra kunskapen vidare till flickorna i sina skolor. För att flickorna ska få bättre stöd hemifrån utbildas även 1 000 mammor inom projektet.

- Detta är det andra distriktet där jag håller utbildning för lärarna. Vid den första utbildningen märkte jag att det fanns felaktiga föreställningar. En del lärare ansåg att mensbindor var något syndigt och trodde att man kunde bli av med oskulden om man använde dem, säger Arya Faroqi.

Projektet omfattar 50 skolor i tre provinser, och finansieras av Postkodlotteriet. På samtliga skolor ska också byggas en hygienisk toalett där man kan byta bindor och tvätta sig. De toaletter som nu finns på skolorna är ofta snuskiga och ohygieniska, vilket är ytterligare en anledning till att flickor stannar hemma från skolan när de har mens.