På en flickskola i Balkh får eleverna bindor och undervisning om mens. Foto: Huma Sultani

Lärare utbildas i mensfrågor

Provinser som ingår i projektet är Balkh, Laghman och Samangan. Via mensprojektet får 7 000 flickor hjälp och 300 lärare får utbildning i mensfrågor.

Afghanistans flickor står inför en rad utmaningar. Det blir allt vanligare att de får gå i skolan, men många tvingas sluta när de når puberteten.

När flickorna får sin första mens väljer de ofta att stanna hemma. Det saknas kunskap om mens i skolan och det finns sällan toaletter där flickorna kan tvätta sig och byta bindor.

Vid puberteten anses flickorna också vara mogna nog att giftas bort, varför mens kan ses som ett straff eller ett hot. Afghanistankommittén har länge arbetat med att informera om mens i sina skolor i Afghanistan och försökt få in utbildning i ämnet i läroplanen.

Sedan 2016 driver Afghanistankommittén ett projekt, finansierat av Postkodlotteriet, för att bygga toaletter, sprida information, utbilda lärare och öka kunskapen om mens i flera skolor i norra Afghanistan.

– Mensprojektet har höjt närvaron bland flickorna i skolan. Föräldrarna är nyfikna och vi ser hur attityderna om mens och skolgång har ändrats. De har ett större förtroende för oss och studenterna känner sig fria att komma till skolan. Mensprojektet borde spridas till hela Afghanistan, säger läraren Fatema.

Toaletter med rinnande vatten och en riktig dörr är en viktig del i projektet.