Masuma Volami, 37 år, och hennes dotter Aqela, 21 år.

Masuma Volami, 37, och hennes dotter Aqela, 21, tävlar med varandra om att komma in på universitetet. De vill båda två bli lärare och har återvänt från Iran. Masuma har sju barn. Foto: Anna Ek

”Komvux” stärker kvinnor

”Vad händer om talibanerna tar över igen?” är en väldigt vanlig fråga jag får. ”Hur går det då för kvinnorna?” lyder nästa innan jag hunnit svara. De flesta menar att det lutar åt någon form av maktdelning mellan den nya regeringskonstellationen där Ashraf Ghani och Abdullah Abdullah nyss nått en överenskommelse dem emellan, och med talibanrörelsen. Talibanerna har redan kontroll över delar av landet och kvinnors rättigheter är ifrågasatta även i områden som inte kontrolleras av dem.

Frågan får mig ofta att tänka på Faiza Mohammadi och hennes studiekamrater. Jag träffade dem under mitt senaste besök i Bamyan. En lektion i dari och kvinnors rätt i samhället pågår när jag kommer in.

Framtidstro

Diskussionen är livlig och de flesta menar att i dag får både kvinnor och män själva välja vilka de vill gifta sig med. Och som kvinna får du prata öppet och högt. Mycket har blivit bättre tack vare bättre information och utbildning, säger alla. Att få återvända till utbildningen har gett framtidstro igen. Faiza har en klar idé om sin framtid.

– Jag ska bli parlamentsledamot! utbrister hon mitt i en diskussion.

Faiza och de andra kvinnorna går i en av SAKs skolor i klasser som kan liknas vid Komvux. Skolan ligger i byn Nayak, en bit utanför provinshuvudstaden i Bamyan, och startade för åtta år sedan.

Siktar på universitetet

Kvinnorna har återvänt till skolbänken av olika anledningar. Några slutade studera när de gifte sig och skaffade barn och har återupptagit studierna nu när barnen blivit lite större. Masuma Volami har återvänt till skolbänken tillsammans med sin vuxna dotter Aqela och de tävlar och sporrar varandra till att få bra betyg för att ta sig in på universitetet.

Många har återvänt från Iran och behöver validera sina kunskaper genom att göra slutprovet i nian.

Det är tack vare SAKs Komvux och målmedvetna kvinnor som Faiza, Masuma, Aqela och deras studiekamrater som det bryts ny mark för kvinnors rättigheter varje dag. Det är en framåtrörelse som ingen kan ta ifrån dem oavsett hur framtiden ser ut.

Text:
ANNA EK
Sverigechef på SAK