Kajsa Johansson valdes till ordförande på årsmötet den 30 maj 2020.

Kajsa Johansson SAKs nya ordförande

Kajsa Johansson, 41 år, valdes till SAKs nya ordförande vid årsmötet den 30 maj. Hon vill utveckla påverkansarbetet i Sverige för ett starkt bistånd och ser utmaningarna i Afghanistan som större än tidigare.

Varför ville du bli ordförande?

–  Det kändes som en möjlighet att ytterligare påverka och bidra i organisationen. Jag har både jobbat för SAK i Afghanistan och haft uppdrag här hemma men också varit engagerad i att utveckla medlemsrörelsen och öka engagemanget. Jag ser detta som en möjlighet att jobba vidare, inte minst med medlemsrörelsen. Det känns också angeläget med styrelsens roll i en svår tid i Afghanistan. 

–  SAK är en organisation som jag känner mycket för och jag är stolt och glad att få bidra till arbetet både i Sverige och i Afghanistan. 

Hur blev du engagerad i SAK?

– Jag jobbade för SAK som civilsamhällessamordnare i Afghanistan 2013 och sedan höll jag en hel del föreläsningar. Det blev naturligt att fortsätta det engagemanget. 

Vilka utmaningar ser du framöver?

– I Afghanistan är situationen osäker och oförutsägbar. Så har det ju varit hela tiden men det känns ännu mer oförutsägbart än tidigare. Det är den största utmaningen: Hur navigerar vi i detta, hur fortsätter vi att vara relevanta, hur kan vi fortsätta bedriva vårt arbete och samtidigt garantera vår personals säkerhet? 

– Vi kan inte ta enprocentsmålet för biståndet för givet. Därför måste vi jobba med SAKs roll och synlighet i den politiska debatten i Sverige. Där kan jag bidra med min erfarenhet.  Vi har skaffat ett momentum med medlemsengagemangsfrågan, det är oerhört viktigt att styrelsen ser det som en strategisk fråga. Projektet ”Medlemsrörelsen 2021” är inte avklarad, det är nu det gäller. Om vi inte har det folkliga stödet i Sverige för vårt arbete så fallerar ju den andra delen av vårt arbete i Afghanistan.

Vad är det bästa med SAK?

– Att vi stått på det afghanska folkets sida under så lång tid och inte gett upp utan verkligen jobbat på. Det är beundransvärt att hålla fast vid en idé.

Text:
EVA KELLSTRÖM FROSTE
Redaktör Afghanistan-nytt