Rent och rinnande vatten i ett projekt finansierat av Water for All, i bergsbyn Khushah Mangi i provinsen Kunar. Foto: Haji Mohammad

Kajsa Johansson ny ordförande för SAK och pris till Water for All

Kajsa Johansson valdes till ny ordförande för 40-årsjubilerande Svenska Afghanistankommittén, SAK, på medlemsrörelsens första digitala årsmöte. Solidaritetspriset delades ut till Water for All, som bidragit till rent vatten och bättre folkhälsa för flera hundra tusen afghaner där SAK haft brunnsprojekt.

I år uppmärksammar Svenska Afghanistankommittén sitt 40-årsjubileum. Det som 1980 började som en protest mot Sovjetunionens invasion av Afghanistan och en hjälp från folk till folk har blivit en medlemsrörelse med utvecklingsbistånd. Visionen är ett Afghanistan fritt från fattigdom, våld och diskriminering.

2019 gick drygt 94 000 elever, varav 58 procent flickor, i SAKs skolor. Fler än 1,6 miljoner patientbesök gjordes vid våra kliniker eller sjukhus, varav 49 procent kvinnor. I fjol började 70 barnmorskor och 45 sjuksköterskor sista året på sina utbildningar och ytterligare 25 kvinnor började första året på barnmorskeutbildningen. Fler än 23 000 människor fick sjukgymnastik och över 15 000 ortopediska hjälpmedel. Förra året fick 831 sparlånekassor stöd för mikrolån och 224 nya bildades. Över 1 000 byar på landsbygden fick stöd och 173 infrastrukturprojekt genomfördes

Solidaritetspriset till Water for All (Atlas Copco)

Varje år delar Svenska Afghanistankommittén ut sitt solidaritetspris till en person eller en organisation som verkat för att stärka solidariteten med det afghanska folket och bidragit till utvecklingen i Afghanistan. Årets vinnare är Water for All, som är Atlas Copcos personalklubbs biståndsprojekt. Priset togs emot av dess ordförande Mikael Lorin. Så här lyder motiveringen:

Water for All är en organisation som världen över ger människor möjlighet till rent dricksvatten, sanitet och hygien. Water for All har stött SAKs brunns- och vattenprojekt i mer än 20 år och bidragit till rent vatten och bättre folkhälsa för flera hundra tusen afghaner i områden där SAK haft brunnsprojekt.

Mer information om Water for All finns här: https://www.water4all.org 

Ny ordförande och nya ledamöter i styrelsen

Det digitala årsmötet inleddes av avgående ordförande Peder Jonsson, som varit vald till styrelsen i tio år varav sex som ordförande. Medlemmarna valde Kajsa Johansson till ny ordförande, Anna-Karin Johansson till ny vice ordförande och som nya ordinarie styrelseledamöter Anders Fänge, Marie Lackenbauer och Anders Rosén. Azadeh Rojhan Gustafsson och Hamid Zafar omvaldes. Sedan tidigare är även Joar Forssell och Shirin Persson valda till ordinarie ledamöter. Lena Eriksson Åshuvud och Abdurrahman Toryalay blev suppleanter.

Forskaren och biståndsrådgivaren Kajsa Johansson, 41 år gammal och bosatt i Hjo, har suttit i styrelsen sedan 2015 och tidigare även i Sidas styrelse. Hon är utbildad civilingenjör och har även examen i freds- och utvecklingsstudier. 2013 jobbade Kajsa Johansson för SAK som civilsamhällessamordnare i Afghanistan. Nu doktorerar hon på halvtid på Linnéuniversitetet i Växjö om politisk organisering på landsbygden i Moçambique och är på halvtid strategisk rådgivare på We Effect. Kajsa Johansson är också lokalt engagerad i Naturskyddsföreningen och hembygdsföreningen i Hjo.

– Jag har både jobbat för SAK i Afghanistan men också varit engagerad i medlemsrörelsen. Svenska Afghanistankommittén är en organisation som jag känner mycket för och jag är stolt och glad att få bidra till arbetet både i Sverige och i Afghanistan, säger Kajsa Johansson, som på lördagen den 30 maj valdes till ny ordförande.

– Utmaningarna i Afghanistan är större än tidigare, situationen är ännu mer osäker och oförutsägbar. Utmaningen är hur vi kan fortsätta bedriva vårt arbete och samtidigt garantera vår personals säkerhet. Att vi stått på det afghanska folkets sida under 40 år och inte gett upp är beundransvärt, säger Kajsa Johansson.

En intervju med Kajsa Johansson finns på https://sak.se/aktuellt/kajsa-johansson-saks-nya-ordforande

SAKs insatser i urval 2019 i Afghanistan

 • Utbildning till drygt 94 000 elever, varav 58 procent flickor, i fler än 2 800 klasser.
 • Fler än 1,6 miljoner patientbesök vid hälsovårdsverksamhet stödd av SAK. Över 800 000 av patientbesöken, eller 49 procent, var kvinnor.
 • Under året började 70 barnmorskor och 45 sjuksköterskor sista året på sina utbildningar i SAKs regi. Ytterligare 25 kvinnor började första året på sin barnmorskeutbildning.
 • Fler än 23 000 människor behandlades med sjukgymnastik. Över 15 000 personer fick ortopediska hjälpmedel.
 • Under året har SAK stött 831 befintliga sparlånekassor och bildat 224 nya för att ge människor på landsbygden tillgång till mikrolån för att utveckla sin försörjning. SAK stödjer över 1 000 byar genom projektet för lokalstyre och försörjning samt afghanska statens program för lokalstyre. Genom samarbetet genomfördes bland annat 173 infrastrukturprojekt under året.

Svenska Afghanistankommitténs styrelse vald den 30 maj:

 • Kajsa Johansson, Hjo, ordförande, nyval (till 2022)
 • Anna-Karin Johansson, Stockholm, vice ordförande, fyllnadsval (till 2021)
 • Anders Fänge, Viken, ordinarie ledamot, nyval (till 2022)
 • Marie Lackenbauer, Gislaved, ordinarie ledamot, nyval (till 2022)
 • Azadeh Rojhan Gustafsson, Upplands Väsby, ordinarie ledamot, omval (till 2022)
 • Anders Rosén, Rättvik, ordinarie ledamot, nyval (till 2022)
 • Hamid Zafar, Göteborg, ordinarie ledamot, omval (till 2022)
 • Joar Forssell, Stockholm, ordinarie ledamot (tidigare vald till 2022)
 • Shirin Persson, Skövde, ordinarie ledamot (tidigare vald till 2022)
 • Lena Eriksson Åshuvud, Stockholm, suppleant, nyval (till 2021)
 • Abdurrahman Toryalay, Göteborg, suppleant, omval (till 2021)

Årsrapporten, liksom övriga årsmöteshandlingar, finns på https://sak.se/aktuellt/arsmote-den-30-maj-digitalt