Felicia Brito ansvarar främst för att ordna olika evenemang. Före pandemin  brukade lokalföreningen ordna till exempel fester, filmvisningar, studiecirklar och föreläsningar.Foto: Abdurrahman Toryalay

”Jag vill skapa en känsla av hopp”

Felicia Brito engagerade sig i lokalföreningen i Göteborg när hon arbetade med traumatiserade ungdomar från Afghanistan.

– Jag jobbade med Tomas Jansson, ordförande i Göteborgs lokalförening, på en mottagning med behandling av personer som traumatiserats av krig och tortyr. Under den perioden, 2016, var en del av mitt uppdrag speciellt riktat mot  traumatiserade ungdomar, varav många var ensamkommande afghanska ungdomar. Där väcktes intresset att öka min kunskap om landet och dess historia. Tomas höll föreläsning för oss kollegor om Afghanistan och SAKs arbete och bjöd sedan in mig till ett styrelsemöte i Göteborgs lokalförening. På den vägen var det.

Varför fortsätter du engagera dig i SAK?

– Jag upplever SAKs arbete som meningsfullt och viktigt, där man utgår från
tron på människors egen förmåga. Man samarbetar och jobbar tillsammans för
att långsiktigt förändra och förbättra. Det finns stor kunskap och stort engagemang i organisationen och jag lär mig mycket både om Afghanistan och utvecklingsarbete och internationell politik.

Berätta lite om dig själv!

– Just nu jobbar jag på en BUP-mottagning i Göteborg. Jag är uppvuxen på landet i Småland men hamnade i Göteborg när jag började på psykologprogrammet, och blev kvar. I dessa tider längtar jag väldigt
mycket efter att kunna träffa kompisar och kollegor på en AW. Och att åka med mina morföräldrar på riktig småländsk bondauktion.

Hur ser ditt engagemang i SAK ut?

– Jag är vice ordförande i lokalföreningen i Göteborg. Jag är med på en hel del
möten gällande Sverigeverksamheten. Annars är jag nog bäst på att ordna olika evenemang som föreningen håller.

Vad har du för förhoppningar med ditt engagemang?

– Att vara en kugge i hjulet som bidrar till en positiv utveckling för Afghanistan. Att vara delaktig i att skapa en känsla av gemenskap och hopp.

Hur har pandemin påverkat ert arbete?

– Mycket. Alla typer av fysiska evenemang har ställts in. Vi har, precis som de
andra lokalföreningarna, fått ställa om och genomföra det som är möjligt digitalt. Bokmässan, som brukar vara en höjdpunkt på året, föll bort 2020. Men nu är det nya tag inför 2021.

EVA KELLSTRÖM FROSTE