Shabnam, en av SAKs ambassadörer för Lär känna Afghanistan. Foto: Malin Hoelstad

Jag kommer att få se mitt barn växa upp

För några månader sedan blev jag moster till en underbar liten pojke, som kom till världen på Varbergs sjukhus. Precis som många andra förstföderskor hade min syster varit spänd och nervös inför förlossningen, men när jag frågade hur det hade gått svarade hon att allt hade gått utomordentligt bra. Inga komplikationer hade uppstått.

Sjukvårdspersonalen hade varit mycket professionell och fått henne att känna sig trygg och väl omhändertagen. Det är inte så konstigt, eftersom vi lever i ett land där kvaliteten på sjukvård är hög och där mödra- och barnadödligheten är bland den allra lägsta i världen.

I många länder, inte minst i Afghanistan, ser situationen annorlunda ut. Att föda barn är för många kvinnor förknippat med stora risker. Kvinnor i Afghanistan riskerar att dö när de föder barn. Jag själv kom till världen 1992 i Kabul, i Afghanistan. Landet befann sig då i en mycket turbulent politisk situation med inbördeskrig och två år senare en talibanrörelse på frammarsch.

Min mamma har fött tio barn. När jag ringer till henne för att fråga hur det gick till när jag föddes förklarar hon att jag föddes hemma med hjälp av vår granne, som var sjuksköterska. Precis som vid alla hennes andra förlossningar gick det bra, utan komplikationer.

Tyvärr får inte alla kvinnor dela mammas lyckade förlossningsupplevelser. De senaste åren har antalet afghanska kvinnor som dör under sin graviditet eller vid förlossningen sjunkit, men fortfarande dör närmare 400 kvinnor per 100 000 förlossningar. En stor anledning till att det är så, inte bara i Afghanistan utan även på många andra platser i världen, är att det inte finns tillräckligt många utbildade barnmorskor.

I Afghanistan finns det i dag ungefär 3 000 barnmorskor. Många av dem har utbildats av Svenska Afghanistankommittén, som gör ett viktigt jobb för att minska mödradödligheten. Att det finns fler utbildade barnmorskor i Afghanistan innebär att färre kvinnor dör i samband med graviditet och förlossning, men fortfarande beräknas endast 36 procent av alla förlossningar i landet genomföras med hjälp av en utbildad barnmorska eller läkare. Därför behövs det göras mer.

Ett land som ofta lyfts fram som ett framgångsexempel vad gäller att få ner mödradödligheten är Bangladesh. De har valt att inte bara satsa på att utbilda barnmorskor, utan även på att bygga ut förlossningsklinikerna. Regelbundna kontroller under graviditeten och att få föda barn på en klinik under översyn av en barnmorska, med återkommande uppföljning efteråt, tycks ha bidragit till den positiva utvecklingen.

En dag kommer förmodligen också jag, precis som många andra förstföderskor, att vara spänd och nervös inför min förlossning. Men jag vet också att jag kommer att kliva innanför sjukhusets dörrar med vetskap om att jag med allra största sannolikhet kommer att överleva min förlossning. Att jag kommer att få se mitt barn växa upp. Denna rättighet, rätten till en trygg och säker graviditet och förlossning, är en rättighet som ska gälla alla kvinnor. Ingen kvinna ska behöva riskera sitt liv varje gång hon föder barn!

Text: Sadia (tidigare Shabnam) Dost, juriststudent i Örebro.