International Criminal Court, ICC, har sitt säte i Haag i Nederländerna. FOTO: CC BY-NC 2.0

ICC lägger ned utredning om krigsbrott i Afghanistan

Den internationella brottmålsdomstolen, ICC, beslutade i april att domstolen inte kommer att gå vidare med att utreda misstänkta krigsbrott i Afghanistan. Samtidigt konstaterade den att krigsbrott troligen begåtts och att kriterierna för att pröva dem i ICC var uppfyllda.

– Vi afghaner har lidit så länge. Domstolen var vårt sista hopp eftersom vi bor i ett land där ingen rättvisa skipas, kommenterade Hadi Marifat på Afghanistan Human Rights and Democracy Organization, enligt Reuters.

Beslutet kom bara några dagar efter att USA dragit tillbaka visumet för ICC:s chefsåklagare Fatou Bensouda. USA har aktivt motarbetat försök att undersöka misstänkta krigsbrott i Afghanistan.

Fatou Bensouda har kommit fram till att det finns bevis för att krigsbrott begåtts i Afghanistan av såväl talibaner och de afghanska regeringsstyrkorna som av amerikansk militär och underrättelsetjänst, CIA. ICC avslog hennes begäran om att utreda de misstänkta krigsbrotten. I ett pressmeddelande skriver ICC att domarna anser att Bensouda på ett rimligt sätt fastställt att brott som faller inom ICC:s jurisdiktion begåtts i Afghanistan. Det hade också variträtt att pröva brotten i ICC med hänvisning till att det land där brotten begåtts inte kunde eller ville pröva brotten själva, vilket är ett kriterium för att pröva fall i ICC.

Men domstolen skriver också att en utredning av situationen i Afghanistan i det här stadiet inte skulle vara i rättvisans intresse. Domstolen hänvisar till att den bristande samarbetsvilja som åklagaren mött skulle begränsa möjligheterna till en framgångsrik utredning.

Sima Samar, ordförande för Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC), sa till Afghanistan Analysts Network att hon var verkligt oroad över att straffrihetskulturen skulle fortsätta råda i landet.

– Det här är ett förödande slag mot alla offer som drabbats av grova brott utan gottgörelse.

– Domarnas logik tillåter effektivt stater att välja bort sin skyldighet att samarbeta i ICC:s undersökning. Detta sänder ett farligt budskap till förövare som kan ställa sig utanför lagens räckvidd bara genomatt vara samarbetsovilliga, kommenterade Sima Samar.

Afghanistan blev part till ICC i maj 2003, vilket ger ICC rätt att lagföra krigsbrott som begåtts på afghansk mark, även av medborgare i länder som inte är part till ICC, som USA. ICC åtalar och dömer inte stater utan individer. ICC började undersöka misstänkta krigsbrott i Afghanistan 2006. Bensouda begärde en formell utredning först i november 2017. Några månader senare fick hon stöd från 6 000 personer, 1 690 familjer och 28 byar i Afghanistan, vilka rapporterade om brott begångna mot dem. Den afghanska regeringen hävdade att den skulle samarbeta med ICC, men har i praktiken inte gjort det.

De brott som en rapport från åklagarens kontor tar upp är:
● Brott mot mänskligheten och krigsbrott begångna av talibaner och deras anknutna Haqqani-nätverket, bland annat attacker direkt riktade mot civila.
● Krigsbrotten tortyr och liknande grym behandling inklusive sexualiserat våld begånget av de afghanska regeringsstyrkorna, speciellt av underrättelsetjänsten och den nationella polisen, de amerikanska styrkorna och CIA.

TEXT: Eva Kellström Froste, Redaktör