Raheela Nawabi är utbildningsrådgivare för SAK i Afghanistan.

”I en del familjer gifts flickorna bort innan de nått puberteten”

Hallå där, medarbetare: Raheela Nawabi jobbar som utbildningsrådgivare på SAKs regionkontor i Jalalabad, östra Afghanistan.

Kan du berätta om ett spännande minne från ditt arbete med Afghanistankommittén?
– En gång när jag arbetade i en skola ute i en by under talibanregimen kom plötsligt beväpnade talibaner in i byn. De frågade vad jag gjorde. När jag svarade att jag lärde ut Koranen till flickorna lät de mig vara och lämnade byn. Självklart lär barnen sig andra saker också!

Vilka utbildningsbehov finns det i östra Afghanistan?
 – Många flickor i de östra provinserna, särskilt Nangarhar, får inte gå i skolan för varken sina föräldrar eller för de lokala byråden. Om de ändå får gå i skolan är det sällan längre än till sjätte klass.

Vilka andra hinder finns det?
 – I en del familjer gifts flickorna bort i unga åldrar, till och med innan de nått puberteten. Ibland används flickorna för att få slut på konflikter mellan familjer... Om de trots allt får gå i skolan efter att de gift sig får de sällan arbeta sedan.

På vilket sätt stödjer Afghanistankommittén kvinnor?
– SAKs projekt och aktiviteter för utbildning, landsbygdsutveckling och rehabilitering av människor med funktionsvariationer är ofta mer effektiva än andra organisationers. Och kvinnor får ta lika mycket del av dessa program som männen.

Hur tycker du arbetsvillkoren ser ut för kvinnor?
– Afghanistankommittén är en idealisk arbetsplats för kvinnor. Vi är många som uppskattar organisationen som arbetsgivare. Arbetsmiljön är god och det finns en respekt för oss kvinnor.

Hur länge har du arbetat för Afghanistankommittén?
 –  Sedan maj 1994 och hela tiden med utbildning i provinserna Laghman, Nangarhar och Kunar.

TEXT & FOTO: MUHAMMAD SALAHUDDIN MOMAND.