Alina Azimi broderar

Alina Azimi arbetar med broderi och försörjer femton personer.

Hon försörjer femton efter SAKs yrkesträning

Alina Azimi försörjer 15 personer med sitt broderi. Hon är en av de 53 kvinnor som 2019 blev klara med utbildningen på SAKs yrkesträning i provinsen Samangan. De har nu etablerat 23 producentgrupper på landsbygden.

Alina Azimi är 25 år och hon leder en producentgrupp i byn Larghan i distriktet Aybak i Samangan. Hennes arbete bidrar inte bara till försörjning av hennes egen familj utan också till att flera andra kvinnor i byn kan arbeta.

Hon och de 52 andra kvinnorna som gick på SAKs yrkesutbildning lärde sig att driva skönhetssalong, sy väskor, baka kakor och producera tvål.

Utbildning syftar till jobb för kvinnor

SAK genomför yrkesutbildning för kvinnor som lever i byar och avlägsna områden. Det huvudsakliga syftet med utbildningen är att skapa jobbtillfällen för kvinnorna i deras hembyar.

– Jag ansvarar för en familj med 15 personer. Min pappa är för gammal för att arbeta. Jag försörjer min familj med broderi. Åtta kvinnor arbetar med mig här. Fyra av dem tog examen från yrkesträning förra året, berättar Alina Azimi.

– Jag tjänar mellan 15 000 och 20 000 afghani (1 740–2 320 kronor) i månaden. Jag kunde låta min pappa resa på pilgrimsfärd till Mecka med pengarna som jag tjänar här. Att arbeta i byn som kvinna är inte lätt och det finns alltid utmaningar, säger hon.

Utmaningarna består av brist på arbetstillfällen och flera kulturella problem, som att män inte låter sina kvinnliga familjemedlemmar arbeta och tjäna egna pengar.

Stöd från mamma

Alinas mamma Zahra stödjer sin dotter. Hon arbetar sedan snart tio år ideellt som biträdande ledare av det lokala utvecklingsrådet i byn.

– Jag erbjuder jobbtillfällen för kvinnor i byn. Jag har uppmuntrat min dotter för att hon i sin tur ska uppmuntra andra kvinnor att lära sig ett yrke. Jag har redan bett om ett lån från SAK och jag planerar att öppna en butik i provinsstaden Aybak för att sälja våra produkter. Jag kommer att kräva att det är en kvinna som är föreståndare för butiken, berättar Zahra.

Produkterna som görs i byn består av olika typer av sömnad, som lakan och traditionella afghanska kläder.

Ensamstående Jamilah försörjer sina barn

En bit utanför staden Aybak, i byn Khwaja Ismail, bor 27-åriga Jamilah med sina två barn. Hon har separerat från sin man. Hon var också en av deltagarna i förra årets yrkesutbildning och lärde sig att sy väskor.

– Att få delta i yrkesutbildningen var den bästa möjlighet jag kunde få. Nu syr jag väskor till människor i byn, efter att ha fått beställningar. Jag kan ta hand om och försörja mina barn på egen hand. Jag tjänar 5 000 afghani (cirka 565 kronor) i månaden och har öppnat en liten affär till min son. Det är en bra sysselsättning för mig och jag kan skicka mina barn till skolan.

Sonen är bara nio år men butiken ligger i anslutning till hemmet och mamman har uppsikt över den.

113 kvinnor utbildades 2019

Mohammad Fahim Wahedi, chef för landsbygdsutvecklingsprogrammet på SAK i norra Afghanistan, berättar att yrkesträning för kvinnor genomfördes 2019 i Aybak-distriktet i provinsen Samangan och Shulgara-distriktet i provinsen Balkh, båda provinserna ligger i de norra delarna av Afghanistan.

Totalt deltog 113 kvinnor som var medlemmar i lånegrupper i dessa utbildningar.

I år har tolv center för yrkesträning för både män och kvinnor i provinsen Samangan etablerats. De erbjuder utbildningar i att reparera mobiltelefoner, kakbakning, väsksömnad, broderi och tvåltillverkning.

Text och foto: BASHIR AHMAD FAYAZ
SAKS regionkommunikatör i Mazar-e-sharif


SAKs utvecklingsmodell

SAK arbetar för att personer på landsbygden ska få ökade möjligheter att försörja sig själva. Genom spar- och låneföreningar samt yrkesutbildningar skapas fler inkomstkällor för de mest utsatta grupperna.

SAK erbjuder praktisk utbildning till personer på landsbygden i exempelvis sömnad, uppfödning av djur, grönsaksodling, tvåltillverkning och mattvävnad. Kurser ges också i företagsutveckling, datoranvändning, försäljning och marknadsföring.

Kvinnor är särskilt utsatta i Afghanistan och är en av SAKs målgrupper. SAK verkar för att stärka kvinnors möjligheter att utbilda sig och försörja sig och få tillgång till samhällsservice.

När kvinnor kan bidra till familjens försörjning stärks deras ställning i samhället. Därför är hälften av deltagarna kvinnor i SAKs självhjälpsgrupper och mikrolånsföreningar för ökad självförsörjning.

De byar där kvinnor kan delta och ansvara för utvecklingen på lika villkor som män, och med män, har möjlighet att söka utvecklingsstöd från SAK.

35 producentgrupper etablerades 2019.

271 kvinnor fick yrkesutbildning genom SAK 2019.

224 nya sparlånekassor startades 2019.

6 444 medlemmar lånade från sina sparlånekassor 2019.