SAKs skola i byn Wirofe, Takhar-provinsen. Foto: Sayed Qudratullah Attaye

Givarkonferensen för Afghanistan hålls vid en kritisk tidpunkt

På måndag möts representanter för mer än 70 länder och den afghanska regeringen för en givarkonferens för Afghanistan. Mycket står på spel i ett läge där de ekonomiska effekterna av coronapandemin försämrat situationen för en redan utsatt civilbefolkning.

Under mötet som pågår 23-24 november kommer givarländerna att lämna sina utfästelser för biståndet till Afghanistan de kommande åren.

– Vi räknar med att Sverige håller fast vid sitt långsiktiga stöd men oroas av de uppgifter som cirkulerat att flera länder kommer att minska sitt bistånd eller göra sina åtaganden mer kortsiktiga. Minskat stöd skulle få förödande konsekvenser för Afghanistan, som nu befinner sig i ett kritiskt läge på så många sätt, säger Anna Ek, Sverigechef för Svenska Afghanistankommittén.

Coronapandemin har förvärrat den ekonomiska och humanitära situationen för stora delar av befolkningen. FN varnar för att landet befinner sig i en hungerkris. Av landets sju miljoner barn under fem år uppskattar FN:s humanitära samordningsorgan OCHA att 3,1 miljoner kommer att vara kritiskt undernärda 2021. Enligt den beräkningen är 1 av 2 barn under fem i behov av akut hjälp för att överleva.

Pandemin sammanfaller med en period av politiska och säkerhetsmässiga utmaningar. I februari slöts ett avtal mellan USA och talibanerna, och i Doha har samtal inletts mellan talibanerna och den afghanska regeringen. Samtidigt fortsätter det urskillningslösa våldet att skörda civila offer. USA:s beslut att dra tillbaka 2 000 soldater från Afghanistan senast den 15 januari är också en faktor som bidrar till att framtiden för landet är oviss.

– Det internationella samfundet får inte svika Afghanistan nu. Fredsprocessen har tänt en gnista av hopp hos det afghanska folket som arbetat hårt för att driva utvecklingen framåt med hjälp av internationellt bistånd. Livsavgörande framgångar riskerar att gå förlorade om givarländer nu vacklar i sina åtaganden, säger Anna Ek.

Att Afghanistan har gjort stora framsteg de senaste 20 åren syns i statistik från Världsbanken. Spädbarnsdödligheten har minskat från 90,2 till 46,5 per 1 000 levande födslar. Mödradödligheten har halverats. Antalet barn i skolan har ökat från 3,8 miljoner 2003 till 6,3 miljoner 2017.

– Bistånd ger resultat. Det visar Svenska Afghanistankommitténs arbete som ger tiotusentals flickor och pojkar på landsbygden tillgång till utbildning och möjligheter att förverkliga sina drömmar. Forskning visar att just utbildning är en nyckelfaktor för både fred och utveckling, säger Anna Ek.  

Exempel på hur svenskt bistånd kommer till nytta i Svenska Afghanistankommitténs verksamhet:

Utbildning: 94 000 elever gick i våra skolor 2019. Av dem var 58 procent flickor.

Hälso- och sjukvård: 1,6 miljoner patientbesök på våra sjukhus, vårdcentraler och kliniker 2019. Vi har utbildat 401 barnmorskor. De flesta av dem är kvinnor från landsbygden som flyttar tillbaka till sina hembyar för att öka tillgången till säker förlossningsvård, en förutsättning för att minska barn- och mödradödligheten.

Mer information om Svenska Afghanistankommitténs verksamhet:

https://sak.se/vi-skapar-forandring-i-varldens-farligaste-land

Om givarkonferensen för Afghanistan:

2020 Afghanistan Conference hålls digitalt 23-24 november med Genève som bas. Mer än 70 länder och organisationer förväntas delta. Mötet anordnas av Finland tillsammans med den afghanska regeringen och FN. Under konferensen ska det internationella samfundet och den afghanska regeringen förbinda sig till gemensamma mål och metoder när det gäller utvecklingssamarbetet i Afghanistan 2021–2024. På tisdag gör länderna sina respektive utfästelser och pläderingar. Förra gången en sådan givarkonferens hölls var i Bryssel 2016.

Bilder från SAKs verksamhet i Afghanistan finns här.

Etiketter

Press