En skola i byn Yrskin i norra Afghanistan. Sedan några år tillbaka driver SAK två skolor i byn. Foto: Kajsa Waaghals. 

Fortsätt investera i Afghanistans framtid

I november planeras en internationell givarkonferens om Afghanistan i Geneve, men i det osäkra världsläget är utgången oviss. Nu samlas biståndsorganisationer med verksamhet i Afghanistan för att sätta press och understryka vikten av fortsatt stöd till landet.

I onsdags stod Svenska Afghanistankommittén värd för ett rundabordssamtal där nordiska, nederländska och brittiska biståndsorganisationer framförde sin gemensamma position inför givarkonferensen i Geneve senare i höst. Konferensen blir ett avgörande tillfälle för att säkra fortsatt internationellt stöd för Afghanistan.

– Vi är här för att försäkra att det afganska folkets rättigheter skyddas, säger Daniel Mahdani, Svenska Afghanistankommitténs landschef i Kabul, som var en av dem som deltog under mötet.

De medverkande biståndsorganisationerna diskuterade vilka rättigheter och principer som behöver stå i centrum för det internationella samfundets fortsatta engagemang i Afghanistan. Grundläggande är att framtida satsningarna utgår från det afghanska folkets behov. För att uppnå det ser Svenska Afghanistankommittén och de andra organisationerna att såväl civilsamhällets organisationer som befolkningen på landsbygden måste få möjlighet att framföra sina krav. Detta gäller såväl under givarkonferensen som i fredsprocessen.

– Det afghanska folket har kommit långt, många fler har tillgång till skola och sjukvård, kvinnors rättigheter har stärkts, men behoven är fortfarande stora. Vi får inte riskera att de framsteg som gjorts går förlorade. Vi samlas för att gemensamt framföra vikten av att givarländer fortsätter stödja Afghanistan, säger Kajsa Johansson, ordförande för Svenska Afghanistankommittén, som ledde rundabordssamtalet.

Med på mötet fanns också representanter från bland annat svenska, nederländska och finska UD. Det är den afghanska regeringen, FN och Finland som står värd för höstens givarkonferens. I nuläget är det ännu inte helt klart att konferensen blir av, men de finska arrangörerna som medverkade under rundabordssamtalet var försiktigt optimistiska.

Blir det någon konferens kommer den förmodligen att skilja sig från den senaste som ägde rum 2018. Det beror delvis på coronapandemin och den skakiga världsekonomin som påverkar biståndgivares vilja att bidra, men också på situationen i Afghanistan. Om fredssamtalen kommer igång påverkar de förmodligen även givarkonferensen positivt, eftersom det skulle innebära hopp om landets framtid och mer stabilitet. Förtroendet för den afghanska regeringens förmåga att komma till rätta med den utbredda korruptionen kommer också att spela in.

– I fredsprocessen måste en prioritet vara att åstadkomma ett vapenstillestånd för att få slut på våldet. Sedan blir det viktigt att förhandlingar inte leder till att viktiga rättigheter för Afghanistans folk förhandlas bort, säger Kajsa Johansson.

Tillsammans har biståndsorganisationerna som var med på mötet i onsdags antagit ett uttalande som kommer vara vägledande för Svenska Afghanistankommitténs kommande arbete inför givarkonferensen.

– Vi kommer att fortsätta värna det afghanska folkets rättigheter. Att givare förnyar sina åtaganden och att det afghanska civilsamhället från så väl landsbygd som stad får en meningsfull roll blir prioriterat i det arbetet, säger Kajsa Johansson.

Johanna Palmström
Vik. pressekreterare
johanna.palmstrom@sak.se

 

Etiketter

BiståndPress