Presskonferens i Genève under givarkonferensen för Afghanistan.

Presskonferens i Genève under givarkonferensen. Foto: Jess Hoffman, UN Photo

Fler kortsiktiga och villkorade löften på årets givarkonferens

Det internationella samfundet förnyade sitt stöd till Afghanistan under givarkonferensen som avslutades på tisdagen. För 2021 är den totala summan av ländernas löften 3,3 miljarder dollar. Men flera länder uttryckte tydliga villkor för att biståndet ska ligga kvar på samma nivå fram till 2024.

Bland kraven för fortsatt stöd finns att Afghanistan fortsätter på vägen mot en fredlig lösning på konflikten, att reformer genomförs av landets regering, en fortsatt demokratisk utveckling, att mänskliga rättigheter och kvinnors, flickors och minoriteters fulla åtnjutande av dessa garanteras och att krafttag tas mot korruption.  

‒ Svenska Afghanistankommittén oroas av att flera länder avstod från att göra långsiktiga åtaganden till förmån för kortsiktiga, ettåriga, stöd som ska utvärderas löpande. Förutsägbarhet och långsiktighet är viktiga delar i ett effektivt utvecklingssamarbete, säger SAKs Sverigechef Anna Ek.  

Nästan 70 länder, 30 organisationer och representanter för civilsamhället deltog i den virtuella konferensen. 

Om stödet fortsätter på samma nivå som för 2021 uppgår den totala summan till 13,2 miljarder dollar. Det är nästan en femtedel lägre än utfallet av givarkonferensen i Bryssel 2016. 

Kortsiktigt stöd från USA

USA utlovade totalt 600 miljoner dollar i civilt stöd för 2021 men hälften kommer att tillhandahållas först när utvecklingen av fredsprocessen utvärderats. Tidigare år har stödet legat på nästan 800 miljoner dollar per år. Försvarsminister Mike Pompeo poängterade vikten av att alla afghaners mänskliga rättigheter respekteras, liksom att ekonomiska reformer genomförs.  

‒ Jag vill vara tydlig med att de val som görs under fredsförhandlingarna kommer att påverka storleken och omfattningen av det framtida internationella stödet. USA ser fram emot att utvärdera framstegen inom de områden jag nämnt om ett år, sa Pompeo i sin plädering. 

SAK välkomnar att många viktiga givare, däribland EU, Finland, Kanada och Sverige, gav löften om kontinuerligt stöd. Europeiska Unionen utlovade 1,2 miljarder euro under perioden 2021–2025, både i form av långsiktigt stöd och nödhjälp. 

‒ Afghanistans framtida utveckling måste bevara de demokratiska och mänskliga rättigheter som uppnåtts sedan 2001, främst när det gäller kvinnors och barns rättigheter … Alla försök att återupprätta ett islamskt emirat skulle påverka vårt politiska och finansiella engagemang, sa EU:s utrikeschef Josep Borrell i sitt inledningsanförande. 

Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete, bekräftade Sveriges åtagande att bidra med 8-8,5 miljarder kronor i utvecklingssamarbete under 2015-2024. Han uppmanade parterna i fredsprocessen att fortsätta arbeta för att få till den vapenvila som det afghanska folket så väl behöver och poängterade att kvinnor måste inkluderas på alla nivåer. 

Krav på vapenvila

Ett omedelbart eldupphör för att få stopp på det eskalerande våldet var ett krav som fick starkt stöd från konferensens deltagare. 

‒  För det afghanska folket är en permanent vapenvila viktigast. Sedan blir det  viktigt att säkerställa att det fortsatta stödet når dem som behöver det mest: kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättningar och minoriteter på landsbygden. De stridande parterna ska inte ensamma bestämma om landets framtid. Representanter för den afghanska befolkningen, som drabbats så hårt av kriget, måste också få chansen att påverka den fortsatta utvecklingen, säger Anna Ek.  

Givarkonferensen för Afghanistan arrangeras var fjärde år. 2016 utlovade deltagarna 15,2 miljarder dollar. 2012 var utfallet 16 miljarder. Årets digitala konferens, med Genève som organisatorisk bas, arrangerades av Afghanistans och Finlands regeringar i samarbete med FN.