Foto: Sayed Qudratullah Attaye

Farzana utbildar fler flickor

Vad hände sedan? Afghanistan-nytt har tagit kontakt med Farzana, tidigare elev i en SAK-skola, för att höra vad hon gör idag.

I skolans näst sista årskurs gick bara en enda flicka, Farzana. Hon drömde om att ta studenten och sedan stödja flickorna i sin by. När Afghanistan­nytt åter­vänder till byn arbetar hon som byns första kvinnliga lärare.

I nr 1 2017 skrev Afghani­stan­nytt om Farzana, som gick i SAKs skola i den otill­gängliga byn Nahr­e Ab, som ligger i en dal i Farkhardistriktet i Takharprovinsen i nordöstra Af­ghanistan. Det fanns inga kvinnliga lärare i byn och därför gick de flesta flickor bara i skolan till sjunde eller åttonde klass. Där­efter fick de flesta hjälpa till hemma eller i värsta fall giftas bort.

Farzana kämpar för att ändra på tradi­tionen att ta flickorna ur skolan när de nått puberteten. Hon har nu gått ut gymnasiet i Schengan och har som enda kvinnliga lä­rare anställts på sin gamla skola för att ut­bilda fler flickor och kvinnor i sin by.

– Jag drömde om att gå ut skolan och uppmuntra flickor i min by att bli lärare, läkare och specialister och bidra till utvecklingen i sin by, säger Farzana.

Farzana anser att hon gör framsteg i att motverka felaktiga attityder mot flick­ors utbildning och hon är stolt över att vara anställd som lärare på skolan.

– Människorna här bruka­de inte tillåta sina döttrar att gå i skolan efter puberteten, på grund av brist på kvinnliga lärare. Detta har lett till att vår by halkar ef­ter i utveckling, säger Farzana.

Rektorn på skolan, Abdul Baqi, berättar att det finns en ökad efterfrågan hos by­borna på att låta döttrarna komma tillbaka till skolan och gå klart, precis som Farza­na. Bristen på kvinnliga lärare är dock ett problem, och det är svårt att rekrytera ef­tersom byn är så svår att ta sig till.

Text: Sayed Qudratullah och Haroon Mudaser, kommunikatörer på SAK i Afghanistan

Översättning: Eva Kellström Froste

Läs gärna föregående artikel om Farzana här: 

Farzana, 16 år, är den enda flickan i sin klass.