Eva Kellström Froste, redaktör Afghanistan-nytt

Eva Kellström Froste, redaktör Afghanistan-nytt. Foto: Malin Hoelstad

En färsk historia som bara fortsätter

Det lät väl inte så svårt. Skriva om SAK som fyller 40 år i år. Uppdelat på fyra uppslag under året, ett i varje tidning. Men att skriva om en historia som i så hög grad är pågående visade sig bli ett nästan omöjligt uppdrag. Det finns information i ett sådant omfång att det blir svårt att greppa.

Det är därför med stor ödmjukhet jag går in i projektet att under 40-årsåret berätta om några delar av SAKs historia, fullt medveten om att det blir en bråkdel.

Det fantastiska och det omöjliga med att berätta en pågående och relativt färsk historia är att så många som var med från början fortfarande finns i livet. Jag har suttit i timmar med några av dem som var med från tidigt 1980-tal. Varje människa är en egen historia och det gäller i hög grad många av dem som på olika sätt drogs in i arbetet med att utveckla SAK. Några bytte yrkesbana, från helt andra branscher till att bygga upp verksamheten, här i Sverige och i Afghanistan.

Engagemanget för afghanerna och mot Sovjets brutala ockupation samlade människor från höger till vänster på den politiska skalan, aktivister och biståndsproffs. Ingemar Andersson, en av dem som var med från början, beskrev det som att det började med enskilda eldsjälar som drog i gång arbetet utan en aning om vad det skulle leda till. Nej, ingen kunde nog ana hur enorm omfattningen av Afghanistankommitténs arbete skulle bli.

”Sovjet ut ur Afghanistan” var slagordet under nästan hela 1980-talet. För 31 år sedan lämnade Sovjet Afghanistan, men det innebar inte att SAKs arbete var avslutat (att Sovjet skulle lämna Afghanistan var för övrigt bara ett av föreningens mål). Under inbördeskrig, talibanstyre och krig igen har SAK fortsatt med och utvecklat sin verksamhet. En relativt ny sådan är vår utbildning av fysioterapeuter, som vi berättar om i det här numret. De får möjlighet både att förebygga funktionsnedsättningar och att hjälpa personer med funktionsnedsättningar att bryta sin isolering.

Läget fortsätter att vara oerhört komplicerat i landet och livet svårt för de flesta. Afghanistan är ett av världens farligaste länder. Men det vardagliga livet pågår även där och SAK – både anställda och ideella – har en viktig roll att spela i många år till. I Afghanistan, och i Sverige.

Det finns mycket historia kvar att skriva.

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Redaktör Afghanistan-nytt