Tre av skatterna. Guldkronan låg i en kvinnas grav. Bälte i guld, samt beväpnade män I grekiska uniformer. Foto: H Sinica, Creative Commons (första bilden) och Creative Commons.

Den baktriska guldskatten är tillbaka

Den baktriska guldskatten har kommit tillbaka till Afghanistan efter att ha varit på världsturné i 13 år. Guldskatten består av över 20 000 guldföremål och betraktas som en av de största guldskatterna i världen.

Skatten upptäcktes 1978 och grävdes upp ur sex gravhögar i Tillya tepe (”Guldkullen”) i provinsen Jowzjan. Gravarna är över 2 000 år gamla och skatten består av föremål från olika antika kulturer, bland dem den persiska, romerska, grekiska, kinesiska och indiska.

Skatten fördes till Afghanistans Nationalmuseum. När Sovjet drog sig ur Afghanistan 1988 utbröt inbördeskrig, nationalmuseet träffades av en raket 1993 och samlingarna vandaliserades eller stals. Länge trodde man att den baktriska guldskatten också var förlorad. Men 2003 visade det sig att guldskatten befann sig i ett hemligt valv i centralbanken.  

Det var Afghanistans sista kommunistiska president, Mohammad Najibullah, som 1988 hade godkänt att skatten i största hemlighet skulle flyttas för att rädda den från det kaos som befarades när Sovjet lämnade Afghanistan.

Den grekisk-ryske arkeologen Viktor Ivanovich Sarianidi ledde det sovjetisk-afghanska teamet vid utgrävningarna 1978. De upptäckte sex gravar med smycken, dekorationer, mynt och vapen i guld och ädelstenar. Forskare tror att gravarna, med fem kvinnor och en man, hörde till rika skytiska eller kinesiska nomader.

Området för gravarna låg i den antika regionen Baktrien som i dag är en del av Afghanistan, Uzbekistan och Tadjikistan, vid Sidenvägen som band ihop handeln mellan öst och väst.

EVA KELLSTRÖM FROSTE