Bli medlem och få en kurs i föreningskunskap!

Lär dig allt du behöver för ideellt arbete i en förening.

Den 14 april erbjuder SAK en utbildningsdag om föreningskunskap. Det är ett utmärkt tillfälle för nya och gamla medlemmar att lära sig mer om hur föreningsarbetet fungerar och förstå vikten av ideellt arbete.  Är du inte medlem går det bra att bli det här).

Vi hoppas på en bred representation hos kursdeltagare vad gäller bakgrund och erfarenheter, detta så att så många som möjligt får en chans att lära sig mer om den svenska folkrörelsetraditionen. Inga förkunskaper behövs.

Plats: Föreningarnas hus i Örebro. Slottsgatan 13A, 703 61 Örebro.
När: 14 april kl 10:00-17:00.
Anmälan: Senast tisdag den 3 april till enayatullah.adel@sak.se
Kostnad: SAK står för logi och mat. Du får ersättning för dina resekostnader  (men du måste boka din resa själv).

Kursledare är Harald Holst. Kursen arrangeras av SAKs föreningsutskott. 

Hoppas vi ses!
Hälsningar,
Enayat Adel, Föreningshandläggare SAK.