Mohammad Ashraf Nimatzadah. FOTO: Humaira Ghani.

”Att eleverna lyckas är mycket tack vare SAKs medlemmar och givare”

Hallå där Mohammad Ashraf Nimatzadah! Ansvarig för inkluderande undervisning på SAKs regionkontor i Mazar-e-Sharif.

Vad går ditt arbete ut på?

– Jag stödjer elever med funktionsvariationer som börjar i klasser med elever utan funktionsvariationer. Jag arbetar också med universitetsstudenter. Det kan handla om utmaningar med lärare och hur skolan och undervisningen bedrivs och ser ut. Jag arbetar med 50 elever i 13 skolor i provinsen Balkh.

Hur har du själv lärt dig teckenspråk?

– Jag fick lära mig det genom SAK. Jag älskar att lära mig saker och att kommunicera med människor, som till exempel personer med hörselnedsättningar. Så jag lärde mig teckenspråk på två månader. Nu kan jag även fungera som tolk i skolan om det behövs.

När började du arbeta för SAK?

– Det var 2008 när jag började som instruktör för särskild undervisning. Jag var lärare för 20 elever med hörselnedsättningar. Många av dem var äldre så de fick inte plats i våra grundskoleklasser med elever med funktionsvariationer. Därför började jag engagera mig i hur de skulle kunna bli en del av vårt samhälle.

Vad gillar du mest med ditt arbete?

– Jag är glad när eleverna kan studera och finna en väg framåt i livet. Jag följer dem från unga åldrar upp till universitetet. Några av mina elever har själva blivit lärare och en av dem är numera min kollega.

Hur tas eleverna emot i skolorna?

– Det finns en acceptans, men det tar tid för eleverna att finna sig tillrätta. Det är svårt för lärare och andra elever att ta emot dem, men det är ju också därför jag finns tillgänglig. Det är oftast enklare för personer med synnedsättningar eftersom de kan höra och prata och kan följa undervisningen på ett annat sätt. Men att de alla, oavsett nedsättning, lyckas är mycket tack vare SAKs medlemmar och givare.

TEXT: Humaira Ghani, kommunikationschef SAK