SAKs årsmöte 2019

Välkommen till SAKs ordinarie årsmöte, på lördagen den 25 maj i Lund.

Hej medlem!

Du är varmt välkommen till Svenska Afghanistankommitténs årsmöte i Lund. 

Årsmötet är det högsta beslutande organ där medlemmar är välkomna att delta med närvaro, yttrande- och förslagsrätt. Valda ombud/delegater av lokalkommittéerna har rösträtt. Sista datum för motioner att skicka in var 30 mars till kansliet info@sak.se

Årsmöteshandlingar och relevant info skickas via e-post till ombud och lokalkommittéer samt kommer att finns tillgängligt här på webben senast fyra veckor innan årsmötet. Papperskopior på årsmöteshandlingar kan beställas genom att kontakta SAKs kansli på info@sak.se 

TID:  Registrering, lättare frukost och introduktion till årsmötet börjar klockan 08:45. Årsmötet pågår mellan klockan 10:00-18:00.
PLATS: Scandic Star Lund, Glimmervägen 5, Lund.
 

OBS: Mingel fredagskväll 24 maj kl 19:00 på Rådhuset i Lund

 

 

 

 

Lunds kommun arrangerar en drink med lättare tilltugg i Rådhuset. Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande Lennart Prytz är värd och kommer berätta lite om Lund för deltagarna. 
Kom gärna i god tid!

ÅRSMÖTESSEMINARIUM 26 maj:
Fredsprocessen, klimatförändringar och unga generationens framtid i Afghanistan

Presentationerna kommer vara på engelska. 

Ämne 1: Den nya generationen och vägen till hållbar fred i Afghanistan

Seminariet inleds med att Anders Fänge berättar om sitt senaste besök i Afghanistan och om det övergripande läget kring fredsprocessen/samtalen.

09:30-10:00 Anders Fänge 

Resursperson Parwiz Ahmad Faizi, ung kommunikationschef KMO Kabul kommer med de yngre generationernas perspektiv på fredssamtal, kvinnors rättigheter, maskulinitet och hållbar fred.

10:00-10:30 Parwiz Faizi

10:30-11:00 Paus

Ämne 2: Klimat och utveckling – vad bör SAK göra i Afghanistan?

Resursperson Salma Shah, Program Senior Officer  KMO Kabul och ordförande för Female Staff Association berättar om klimatförändringarnas påverkan på förutsättningarna för SAKs utvecklingsarbete.

11:00-11:30 Salma Shah

11:30:00-12:15 Paneldebatt med Salma Shah och Ahmad Faizi om klimatförändringar och unga generationens framtid i Afghanistan. Henrietta Flodell är moderator.

12:15:12:45 Q&A

TID: 09:30-12:45
PLATS: Scandic Star Lund, Glimmervägen 5, Lund. 
Språk: Engelska

Varmt välkomen till Lund!
Enayatullah Adel, föreningshandläggare
Svenska Afghanistankommittén,
08 545 818 449, enayatullah.adel@sak.se