SAKs årsmöte 2019

Välkommen till SAKs ordinarie årsmöte, på lördagen den 25 maj i Lund.

Hej medlem!

Du är varmt välkommen till Svenska Afghanistankommitténs årsmöte i Lund. 

Årsmötet är det högsta beslutande organ där medlemmar är välkomna att delta med närvaro, yttrande- och förslagsrätt. Valda ombud/delegater av lokalkommittéerna har rösträtt. Glöm inte skicka in motioner senast den 30 mars till kansliet info@sak.se.

Årsmöteshandlingar och relevant info skickas via e-post till ombud och lokalkommittéer samt kommer att finns tillgängligt här på webben senast fyra veckor innan årsmötet. Papperskopior på årsmöteshandlingar kan beställas genom att kontakta SAKs kansli på info@sak.se 

TID:   Registrering, lättare frukost och introduktion till årsmötet börjar klockan 09:00. Årsmötet pågår mellan klockan 10:00-18:00.
PLATS: Scandic Star Lund, Glimmervägen 5, Lund.

ÅRSMÖTESSEMINARIUM

På söndagen den 26 maj hålls ett seminarium, mer info kommer inom kort. 
TID: 10:00-13:00.
PLATS: Scandic Star Lund, Glimmervägen 5, Lund.

Varmt välkomen till Lund!
Enayatullah Adel, föreningshandläggare
Svenska Afghanistankommittén,
08 545 818 449, enayatullah.adel@sak.se