Årsmöte i SAK Stockholm

Tisdagen den 4 februari höll SAK Stockholm Årsmöte, där en ny spännande styrelse valdes av årsmötesdeltagarna: Saskia Hoffsten (ordförande), Mayam Akbari, Shirin Laij, Lennart Kotsalainen, Peter Karlsson, Björn-Åke Törnblom (ledamöter) och Gunnar Löfgren (suppleant). Läs hela protokollet nedan.

Som avslutning höll den nya styrelsemedlemmen Maryam Akbari en föreläsning om sin tid som arbetande kvinnlig journalist i Afghanistan.

Svenska Afghanistankommittén firar 40 år som organisation i år vilket Stockholms lokalförening kommer uppmärksamma under året.

Vi vill redan nu uppmana alla medlemmar att anmäla sig till centrala föreningens Årsmöte helgen 30-31 maj som i år hålls på Ersta konferens i Stockholm. Nytt för i år är en medlem en röst. Även där kommer SAKs 40-årsfirande uppmärksammas stort. Anmälan sker här.