En del av den nya styrelsen. Från vänster: Waris Sabah, Maria Brändström, Peter Karlsson, Stephanie Kilander, Lennart Kotsalainen och PO Henricsson.

Enayat Adel berättar från sin senaste resa i Afghanistan 

Årsmöte i Afghanistankommitten Stockholm

Tisdagen den 20 feb höll Afghanistankommittén i Stockholm årsmöte.
Efter de formella förhandlingarna berättade Enyatullah Adel  om den politiska scenen i Afghanistan och visade bilder från det dagliga livet i landet han nyligen besökte. Vardagslivet skiljer sig positivt och stort från de eländesskildringar vi vanligtvis ser i svenska media.

På mötet valdes en styrelse bestående av bla:
Stephanie Kilander (ordförande) och sex ordinarie ledamöter: 
Lennart Kotsalainen, Veronique-Ariane Piller, Björn-Åke Törnblom, PO Henricsson, 
Peter Karlsson, Maria Brändström
Bland suppleanterna finns: Vera Mörner, Waris Sabah

Till revisorer valdes: Kerstin Thornberg (ordinarie) och Daniel Palin (suppleant)