Bombad by i Logarprovinsen. Husen är bara sten och grus.

By i Logarprovinsen. Foto: Börje Almqvist

Amerikanskt uttåg och ökat dödande av civila i Afghanistan

Antalet dödade och framför allt skadade civila i Afghanistan har ökat dramatiskt under första halvåret i år i jämförelse med samma period förra året. Det rapporterar UNAMA (FNs samordningsorgan i Afghanistan) i sin halvårsrapport över krigets civila offer i landet.

Ökningen började när USA förberedde tillbakadragandet från Afghanistan, vilket inleddes den första maj.

Antalet civila offer är bland det högsta någonsin ett första halvår sedan UNAMA började rapportera 2009. 

Framför allt ökade det efter att den amerikanska reträtten inleddes. Under maj och juni dödades och skadades nästan lika många civila som under årets första 4 månader.

Under perioden dödades 1659 personer och 3524 skadades. Det är en nästan femtioprocentig ökning i jämförelse med samma period förra året (1304 dödade och 2214 skadade). Sammantaget en total ökning från 3518 civila offer till 5183 i år.

Det mest chockerande, skriver UNAMA i rapporten, är att nästan hälften av offren är barn och kvinnor. 32 procent barn (468 dödade och 1 214 skadade) och 14 procent kvinnor (219 dödade och 508 skadade)

Regeringsfientliga grupper förorsakade mer än hälften av offren (64 procent). 39 procent av talibanerna och 9 procent av Islamiska staten i Khorasanprovinsen (ISKP). Regeringssidans militära styrkor förorsakade en fjärdedel av alla civila offer.

De vanligaste orsakerna till att civila dödats och skadats är markstrider (cirka en tredjedel), regeringsfientliga gruppers hemmagjorda bomber (cirka 40 procent), regeringsfientliga gruppers riktade dödande av civila (14 procent) och regeringssidans flygattacker (8 procent). Inga civila har drabbats av väpnat våld från utländska styrkor.

Aldrig något tidigare år har så många civila drabbats av regeringsfientliga gruppers hemmagjorda bomber under ett första halvår. Antalet offer har nästan tredubblats i jämförelse med samma period förra året.

Antalet offer för markstrider gick upp med 40 procent och för flygattacker med 30 procent.

Regeringsfientliga gruppers riktade dödande har drabbat människorättsaktivister, statligt anställda, mediaarbetare, religiösa ledare och biståndsarbetare. Dessutom förekom sekteristiskt våld riktat mot shiamuslimer. De flesta hazarer. Så gott om allt sekteristiskt våld har ISKP tagit ansvar för.

Samtidigt som civila har fått betala ett allt högre pris för kriget har talibanerna erövrat allt större delar av landet. Antalet distrikt och distriktscentra som talibanerna erövrat har ökat i en takt som påminner om perioden strax innan kommunistregimens fall 1992.

Processen den gången slutade med ett utbrett banditvälde och inbördeskrig mellan de segrande mujahedingrupperna som några år dessförinnan befriat landet från de sovjetiska ockupanterna.

Sedan den första maj har talibanerna erövrat över 200 distriktscenter. De flesta efter mitten av juni. Talibanerna kontrollerar idag över hälften av landets 421 distriktscentra. Dessutom kontrollerar de många distrikt där regeringssidan bara finns kvar i distriktscentret.

Striderna under första halvåret har resulterat i över 200 000 nya internflyktingar.

Utsikterna för en fredlig lösning i närtid verkar liten. Istället för att försöka nå en förhandlingslösning har talibanerna intensifierat sina krigshandlingar, samtidigt som landet drabbats av en tredje Coronavåg och hotas av svår torka.

Börje Almqvist

Börje Almqvist

Journalist och Afghanistankännare, Afghanistankommittén delar inte nödvändigtvis de åsikter som framförs.