Samima Naimi arbetar med att utbilda både män och kvinnor om kvinnors  rättigheter och om jämställdhet. Foto: Zabihullah Shinwari

” Allt fler förstår kvinnors rättigheter”

23-åriga Samima Naimi arbetar sedan februari i år på regionkontoret i Jalalabad med SAKs jämställdhetsprojekt för att engagera pojkar och män. Hon har själv haft många utmaningar under sin utbildning.

Vilka utmaningar har du mött?

– Bristande säkerhet och folks negativa attityder. Men jag fick stort stöd från min familj. När jag gick i tionde klass på ett gymnasium för flickor fick jag bo på studenthem. Folk hade många negativa tankar om studenthem och de har inte ändrat sig. Men min far gav mig stöd, och tack vare honom har jag kunnat  uppfylla mina mål.

Berätta lite om dig själv!

– Jag gick ut gymnasiet 2016. Tack vare ett regeringsstipendium kunde jag  börja på ett universitet för kvinnor i Bangladesh där jag nu tagit examen i  statsvetenskap och filosofi.

Vad arbetar du med?

– Jag arbetar med utbildningar i jämställdhet och kvinnors rättigheter för både män och kvinnor. Vi ser att de gör skillnad och att de som nås av utbildningarna förstår vad jämställdhet mellan könen är. Enligt islam har kvinnor grundläggande rättigheter. Utbildningarna spelar en positiv roll i att allt fler blir medvetna om det.

Vilken betydelse har ditt jobb?

– Att kvinnor känner till sina rättigheter spelar en vital roll i kvinnors egenmakt. Jag är övertygad om att kvinnor kan höja sina röster, och män blir medvetna om att kvinnor inte ska berövas sina rättigheter. Jag brukar berätta  min historia för kvinnor och tjänar faktiskt som ett exempel för dem.

Vad tycker du om ditt jobb?

– Jag känner mig väldigt glad över att arbeta för kvinnors rättigheter. Det har varit mitt mål och jag är stolt över det. 

ZABIHULLAH SHINWARI

SAKs regionkommunikatör i Jalalabad