-Att kvinnor utsätts för våld och diskriminering måste få ett slut, säger 18-årige Helahuddin Ibrahimi, medlem i en aktivistgrupp i Mazar-e-Sharif. FOTO: Anna Ek. 

Afghanistankommitténs affischer får män att prata jämställdhet

Ett nytt projekt uppmuntrar pojkar och män att diskutera jämställdhetsfrågor. Aktivistgrupper sprider budskap i byar på landsbygden med hjälp av affischer. De lyfter frågor som våld i hemmet, tidiga äktenskap, diskriminering och kvinnors rätt att delta i samhället.

-Vi arbetar med barn och unga män i byar på landsbygden där läskunnigheten är mycket låg. Affischerna hjälper till att förklara vårt budskap genom bilder. Barnen älskar dem, så de lär sig väldigt snabbt, säger Serrajudin Joya, mänskliga rättigheter- och jämställdhetschef på SAK.

Afghanistankommittén har bildat nio grupper med aktivister och tre med unga religiösa ledare. Grupperna består av unga manliga studenter som rekryterats på grund av deras intresse för jämställdhetsfrågor.

- Kvinnor i Afghanistan har rätt att vara en del av samhället, men de utsätts för våld och diskriminering och detta måste sluta, säger Helahuddin
Ibrahimi, 18 år och medlem i en aktivistgrupp i Balk-provinsen.

17 affischer har tagits fram och tar upp frågor som våld i hemmet, diskriminering, trakasserier, tidiga äktenskap och kvinnors rätt att delta i samhället och göra egna val. En affisch visar en pappa som behandlar sin son väl, ger honom leksaker och uppmuntran, samtidigt som han ignorerar sin dotter som endast förväntas hjälpa till i hemmet. Andra affischer visar kvinnor som deltar i samhället och arbetar med typiskt mandominerade yrken och män som stryker kläder och tar hand om barn.

Aktivistgrupperna besöker bland annat skolor, samlar barn i sina hembyar och anordnar sportevenemang. De anordnar dramalektioner, rollspel, seminarier och retoriktävlingar. De använder affischerna i deras arbete för att lättare kunna lyfta frågorna och öka medvetenheten. Affischerna sätts även upp på i skolor och offentliga platser.

-Vi pratar också med våra vänner om de här frågorna. Vi har varit på flera skolor och sedan vi blev aktiva i gruppen har vi arrangerat 80 möten och pratat med cirka 8000 studenter. Vi vill ha stöd för att fortsätta dessa kampanjer eftersom de egentligen behövs över hela Afghanistan. Vi vill inte att informationen stannar här i Mazar-e-Sharif. Kvinnor över hela Afghanistan måste få tillgång till sina rättigheter, säger Mabouzallah Habibzada, 18 år och aktiv i en aktivistgrupp i Mazar-e-Sharif. 

Den största anledningen till att Afghanistankommittén har valt att arbeta med jämställdhetsfrågor genom att engagera pojkar och män i aktivistgrupper, är att man arbetar i konservativa samhällen på landsbygden där män är beslutsfattare och har hög status.

-Om männen inte är medvetna om genusfrågor och kvinnors rättigheter finns det knappt någon chans att få en förändring, säger Serahuddin Joya.

Genom att öka medvetenheten bland pojkar och unga män vill man också uppnå en hållbar förändring i byarna på landsbygden.

-Vi vill förändra beteenden. Enligt islam har vi ett ansvar att berätta för våra familjer och hela samhället att kvinnor har samma rätt till utbildning, att studera och vara en del av samhället, säger Helahuddin Ibrahimi.

TEXT: Niclas Ericsson