Foto: Gage Skidmore

Afghanistan under Trump?

Vad vill USA:s blivande president när det gäller Afghanistan? Ingen vet, utom möjligen Trump själv.

Trots att USA under 15 år har varit djupt involverade i Afghanistans inre angelägenheter både politiskt, militärt och ekonomiskt, har Afghanistan endast nämnts ett fåtal gånger under valkampanjen, i samband med den första TV-sända debatten. I övrigt är det tomt, både på twitter, hans officiella hemsida om utrikesfrågor och i tal och intervjuer. Men det finns anledning att tro att han kommer ändra policy radikalt, och det kommer få mycket stora konsekvenser.

För att hitta tydliga uttalanden från Trump om USA:s närvaro i Afghanistan får vi gå tillbaks till twitter och år 2013. Då var han mycket tydlig:

”Låt oss lämna Afghanistan. Våra trupper dödas av afghaner som vi har utbildat och vi slösar miljarder där. Nonsens. Bygg upp USA.”  

I en annan tweet skrev han:

”Det är dags att lämna Afghanistan. Vi bygger vägar och skolor för människor som hatar oss. Det är inte i vårt nationella intresse.”

Det finns även andra indikationer på att Trump kommer driva en politik där USA:s engagemang i Afghanistan minskar. Dels finns hans stora misstänksamhet mot muslimer som grupp. Dels finns uttalanden om att han tycker att USA inte ska engagera sig i andra staters uppbyggnad. Han har förespråkat en mer isolationistisk utrikespolitik, där USA tar hand om sina egna affärer och inte engagerar sig i andra stater vare sig politiskt, militärt eller med bistånd.

Sedan återstår det dock att se om han får möjlighet att genomföra denna politik, men med tanke på presidentens starka inflytande över USA:s utrikespolitik så är det troligt att han kommer förändra en hel del.

I Afghanistan har detta väckt stor oro. En snabb neddragning av USA:s stöd kommer få konsekvenser både på det militära området och på det politiska. Den nuvarande enhetsregeringen i Afghanistan, med president Ashraf Ghani och ”premiärminister” Abdullah Abdullah skapades efter påtryckningar från USA, för att undvika en splittring av landet efter förra presidentvalet. Många frågar sig om regeringen kommer hålla ihop om USA tar sin hand ifrån dem. Och då finns risk för ännu större inre konflikter än idag. De som idag kämpar för demokrati, mänskliga rättigheter och fri media är ännu mer oroliga, eftersom Trumps intresse för att fortsätta ge stöd till den typen av verksamheter väntas vara väldigt liten.

Men det finns också aspekter som skulle kunna göra att Trump vill fortsätta USA:s starka närvaro i landet. Det ena är att IS är närvarande i Afghanistan och Trump har lovat att ”snabbt och beslutsamt bomba skiten ur IS” (fritt översatt). En annan aspekt är att han kanske skulle se det som ett nesligt nederlag om Taliban fick kontroll över landet. Det skulle kunna se ut som om USA har förlorat mot Taliban, vilket skulle rimma illa med Trumps löften om att ”göra USA starkt igen”.

De närmaste dagarna kommer vi få veta mer om vilka Trump kommer omge sig med, bland annat vem som blir utrikesminister. Det kan ge ytterligare ledtrådar om Afghanistans framtid. För som så många gånger tidigare är det inte afghanerna som styr över sin egen framtid.