Foto: Canva

”Afghanistan behöver hjälp med att stoppa opiumproduktion”

Afghanistans anti-narkotikaminister Salamat Azami förklarar den ökande opiumproduktionen i landet med ökad osäkerhet.

Vid en givarkonferens i maj 2017 vädjade hon om internationellt bistånd för att kunna utrota opiumvallmon. FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott, UNODC, kunde i november 2017 rapportera att Afghanistans opiumvallmoodlingar till ytan vuxit med 79 procent sedan 2015. Samtidigt som produktionen av opium i landet ökat med 270 procent under samma period hade också insatserna för att försöka få stopp på produktionen minskat med 80 procent.

Vid givarkonferensen i Kabul uttryckte Salamat Azami en oro för de växande opiumvallmoodlingarna. Hon sa att opiumproduktionen bidrar till ett osäkrare Afghanistan och att opiumproduktionen är en stor utmaning för landets ekonomiska och politiska utveckling.

– Narkotikasmugglare finansierar terrorgrupper med pengar som de tjänar på sin illegala affärsverksamhet. Vi bevittnar sedan dödliga attacker som utförs av terrorister i vårt land och vår region, sa Salamt Azami.

Text Mohammad Halim Karimi, Pajhwok Afghan News.

Från Vallmo till Heroin 

I västvärlden är det i dag ovanligt att röka torkat opium, men det är fortfarande vanligt på den afghanska landsbygden.

För att tillverka heroin utvinns först morfin och morfinbas ur opiumvallmons omogna frökapslar. Genom att tillföra visa kemiska tillsatser kan sedan heroinbas utvinnas ur morfinbasen. Heroinbasen kan rökas eller spädas ut med syra för att injiceras.

Förutom morfin innehåller opiumvallmo en rad andra opiater som används både i illegala droger och receptbelagda läkemedel.