Foto: Malin Hoelstad

35 års kamp för afghaners rätt till egenmakt

Under hösten 2017 firades det på olika platser att Svenska Afghanistankommittén varit verksamma i Afghanistan i 35 år. När jag frågade de afghaner som deltog i firandet vad Afghanistankommitténs betytt för dem fick jag flera svar. Ett par av dem löd:

 ”En pålitlig vän som stått på vår sida och stöttat oss genom alla år av krig och förstörelse.”

 ”Ett universitet som byggt vår kompetens så att vi i dag kan utveckla våra byar och institutioner.”

”Ett bevis för att stora resultat kan nås även i ett land som Afghanistan, om man arbetar långsiktigt, tålmodigt och med stark lokal förankring.”

Firandet skedde i den historiska parken Baburs trädgårdar i Kabul. Lek och prisutdelning till dem som troget tjänat organisationen i över trettio år varvades med tal där ord som trofasthet, långsiktighet, opartiskhet och resultat ofta återkom. De är ledord som fångar viktiga dimensioner av det förgångna, men som också förpliktigar i vårt arbete framåt.

Ett av talen stördes av militärhelikoptrar som bullrade förbi över parken. Jag kunde då inte låta bli att tänka på att talens ledord står i skarp kontrast till den bild som afghaner annars målar upp när de beskriver hur den utländska närvaron påverkat landet.

Det spelar ingen roll om det handlar om de stormakter som genom historien försökt invadera landet eller om de senaste 15 årens stora internationella insatser. När afghanerna talar om insatserna återkommer de ofta till uteblivna resultat, kortsiktighet och utlänningarnas egna agendor.

Själv började jag arbeta med Svenska Afghanistankommittén första gången år 2000, i nordöstra Afghanistan. Det slog mig då hur stolta våra afghanska medarbetare var över långsiktigheten och trofastheten i organisationens arbete. Lokalbefolkningen som vi jobbade med välkomnade organisationens opartiskhet och lyhördhet. De litade på Afghanistankommittén.

Även den lokala förankringen gjorde ett starkt intryck på dem. Oavsett om jag besökte en by-kommitté där man borrade en brunn för att få rent vatten, eller skolor där flickor för första gången fick lära sig läsa och skriva, pratade de om ”vår verksamhet” och ”vår utveckling”.

Hemligheten bakom Afghanistankommitténs framgångar ligger i våra värderingar och vår identitet. Det finns en envis övertygelse om Afghanistans rätt till självbestämmande. Ända från början har kampen handlat om afghaners rätt till makt över sina egna liv.

Sedan Afghanistankommitténs medlemmar i början av 1980-talet protesterade mot Sovjetunionens invasion av Afghanistan har den lokala förankringen stått i fokus. Stöd från folk till folk.

”Tillsammans, för hållbar utveckling” heter också vår strategiska plan för de fyra kommande åren (2018–2021). Tillsammans kämpar vi för ett Afghanistan fritt från fattigdom, våld och diskriminering.

Utmaningarna är många och vägen är lång, men få organisationer är bättre lämpade än Afghanistankommittén för att ta sig an uppgiften. Som det afghanska ordspråket lyder: ”Även om berget är högt finns det en väg till dess topp.” Låt oss fortsätta bestiga berget tillsammans. En dag når vi fram.