Utan skola, inget lov

Sedan 1980 har vi byggt 445 skolor i Afghanistan. Nu satsar vi på att bygga tio nya skolor så att fler barn ska få en utbildning. Du och ditt företag kan vara med och stötta oss och ge barnen i Afghanistan hopp om en bättre framtid.

Bidra till en framtid

Så här kan ni bidra

371 kr
Skolmateriel
En stol och skolbänk samt skolböcker, block och pennor för en elev i ett år.
640 kr
Ett års skolgång
Inkluderar ett års skolgång för en elev.
5 500 kr
En lärarlön
Inkluderar en lärarlön i sex månader.
Om du inte vill ge en gåva just nu men gärna vill veta lite mer så kan du använda dig utav följande kontaktformulär:

 

”Afghanistankommitténs insatser för att utbilda unga i Afghanistan är ett långsiktigt och bra exempel på svenskt bistånd som gör skillnad.”

/ Kerstin Lundgren, Utrikespolitisk talesperson i Centerpartiet

Så här kan ni bidra

Utbildning är nyckeln till framgång

40 procent av alla barn i Afghanistan går inte i skolan. En av de främsta anledningarna är att det helt enkelt finns för få skolor. Och den grupp som drabbas värst är flickorna, de som är mest utsatta i samhället. Det är därför vi är extra måna om att de ska få möjlighet att gå i skolan.

Fler lärare skapar fler möjligheter

Förutom bristen på skolor är det även brist på utbildade lärare. Särskilt kvinnliga lärare som har kunskap och kompetens att utbilda barn som är äldre än 12 år. Därför är en viktigt del i vårt arbete att också utbilda lärarna.

Skolbygget gör skillnad

En skolbyggnad medför många trygghetsaspekter. Barnen slipper sitta i ett tält där solen steker på sommaren och där kylan biter på vintern. Dessutom får de tillgång till riktiga toaletter vilket medför bättre hälsa och att flickor inte behöver stanna hemma när de har mens.